Dat zegt chief open source officer Simon Phipps van Sun desgevraagd tegenover Webwereld. Het zakenblad Fem Business meldt deze week dat Sun een dergelijke boete zou uitdelen aan zijn medewerkers.

"Indien de pc van een medewerker wordt getroffen door malware of een virus, kan dat betekenen dat de afdeling van die medewerker opdraait voor de kosten", stelt Phipps tegenover Webwereld. "De gemiddelde kosten van een dergelijke infectie is ongeveer duizend dollar. Waarschijnlijk haalt de auteur het een en ander door de war. Werknemers mogen geen gebruik maken van Microsoft Office en Outlook/Outlook Express zonder expliciete toestemming. Ik heb het vermoeden dat de auteur een persoonlijk gesprek gehoord heeft, dat niet bedoeld was als interview."

Auteur van het stuk in het zakenblad, Philip Bueters, ontkent dit. "Phipps deed zijn uitlatingen tijdens een vragensessie bij een presentatie voor de Nederlandse pers op het Sun hoofdkantoor half juni", vertelt hij desgevraagd tegenover Webwereld. "Zijn antwoord op mijn vraag: 'wat doen jullie als een medewerker toch andere software gebruikt?' komt in grote lijnen overeen met de reactie die hij nu aan Webwereld geeft. Ik heb gedacht het te mogen samenvatten en verwoorden als 'boete'."