Eén van de nieuwe functies zijn de zogenoemde N1 Grid Containers. Met deze partitietechnologie kan een server worden onderverdeeld in meerdere onafhankelijke omgevingen terwijl zij gebruikmaken van dezelfde versie van Solaris. Klanten die Suns highend en midrange servers gebruiken, hebben al de beschikking over dergelijke technologieën. Hierbij is het echter nog wel noodzakelijk om de diverse partities te voorzien van een eigen versie van het besturingssysteem. "Elk van de `containers' gedraagt zich als een individuele machine", zegt Graham Lovell van Suns Solaris-afdeling. "Je kan je server in twintig, dertig of veertig machines verdelen en op allemaal een server draaien." Bovendien worden de applicaties betrouwbaarder door de nieuwe technologie, belooft Lovell. De redenatie hierachter is even simpel als logisch: fouten doen zich immers slechts in één container voor. Ook nieuw zijn de zogenoemde Solaris Privileges. Hiermee kunnen beheerders de toegang van applicaties tot specifieke geheugenblokken en andere computerbronnen beperken. Doordat applicaties zodoende geen toegang hebben tot andere bronnen, blijft de schade beperkt als er zich onverhoopt toch een probleem voordoet, aldus Sun. De nieuwe upgrade voor Solaris 10 staat gepland voor het derde kwartaal. De fabrikant wil niet zeggen of de grote update gepaard gaat met een prijsverhoging. Overigens zijn de afzonderlijke technologieën al wel te downloaden via Suns betaaldienst Software Express.