Het bedrijf, dat zelf net haar kroonjuweel Solaris heeft vrijgegeven onder een open-sourcelicentie, wil duidelijk maken dat de it-industrie is veranderd. En dus werd Simon Phipps, chief technology evangelist, opgeroepen om de verzamelde media te vertellen over de nieuwe toekomst. "Open-source is gebaseerd op het idee van de oude gildes waar know-how wordt gedeeld en wordt gewerkt conform bepaalde standaarden", meent Phipps. "Mensen verdienen hun geld door samen te werken met wat ze gemeenschappelijk hebben. Europa is hierop gebouwd!"

Innovatie

Phipps ziet dan ook een innovatieve kracht van de open-sourcegemeenschap uitgaan. Ook heeft hij begrip voor de bezorgdheid over softwarepatenten. "Sun heeft geen politiek standpunt, maar patenten zijn overduidelijk geen bron van innovatie", betoogt Phipps. "Zolang de wet en de praktijk niet veranderd zijn, moet je echter wel patenten hebben om de strijd aan te gaan. Anders sta je zwakker dan de voorstanders." De oplossing ligt volgens Sun in het creëren van een `safe space' waar patenten aan de open- sourcegemeenschap beschikbaar worden gesteld voor gebruik. Op die manier worden ontwikkelaars beschermd. "Daarbij zou ik me goed kunnen voorstellen dat we software weghouden bij partijen die niet hun patenten aan de safe space beschikbaar stellen." Phipps is bijzonder bezorgd over bedrijven die tijdens de ontwikkeling van open-sourcesoftware patenten indienen zonder deze aan de gemeenschap te doneren.

Open standaarden

Phipps benadrukt ook het belang van open standaarden. "Open-source kan alleen slagen als het op open standaarden gebouwd is en ook het omgekeerde is waar. Er heeft zich een verandering in de maatschappij voltrokken die onomkeerbaar is. Alles wat Sun doet zal in de toekomst open-source zijn, we kunnen niet anders; het is ons levensbloed." Phipps heeft ook met verbazing kennisgenomen van de gang van zaken bij de Nederlandse overheid rond de aanschaf van de desktops en de claim dat Microsoft Office software zou voldoen aan open standaarden. "Waar het om gaat is of de implementatie echt transparant is en dat is niet zo." Hij is het dan ook oneens bewering van het Tweede Kamerlid Hessels (CDA) tegenover Webwereld dat Microsoft door de documenten in XML wel open is. "Dat is objectief een fout. Laat hem maar eens gaan kijken op de website van de Europese Commisssie die noemen het formaat zelfs niet open."