Superweb-klanten van de oude garde kunnen officieel nog tot 1 november gebruik maken van hun 0800-abonnement. Dan stopt de provider met het aanbieden van internettoegang via het gratis inbelnummer voor 35 gulden per maand.

Volgens abonnees is de laatste week geen pretje: ze hebben niet of nauwelijks toegang tot het net. In diverse fora en in e-mails aan WebWereld klagen zij over een minieme inbelcapaciteit.

"Ik ben een 0800-abonnee van het eerste uur, maar wat ze nu bij Superweb flikken slaat alles. In de laatste week is het huilen met de pet op om in te kunnen bellen", mailt een boze klant.

"Blijkbaar hebben ze de inbelcapaciteit al zover uitgekleed dat 5000 pogingen een normaal verschijnsel zijn geworden", klaagt een ander.

Algemeen directeur Henk de Jager onderkent de problemen, maar spreekt niet van een bewuste actie. "Het is niet zo dat we stekker eruit trekken omdat ze nog maar een paar dagen te gaan hebben." De Jager noemt een aantal factoren als oorzaak van de inbelproblemen.

Allereerst is er vanwege een technische storing een zogeheten modembankconfiguratie uitgevallen. Hierdoor is een groot aantal inbelpoorten niet beschikbaar. Klanten moeten het dus doen met een verminderde inbelcapaciteit.

"Het eigenlijk probleem speelt echter al langer. Vanaf januari ondervinden we al inbelproblemen via het 0800-nummer, wat ook de reden is waarom we stoppen met dit abonnement. Daarnaast proberen de abonnees de laatste weken nog zoveel mogelijk te internetten. Hierdoor is het internetgebruik en de druk op onze systemen verhevigd", aldus De Jager.

Volgens de 0800-abonnees is Superweb ondertussen nog steeds bezig oude klanten na te bellen. Hiermee probeert de ISP zoveel mogelijk abonnees over te hevelen naar het 50 uurs-abonnement. Met dit abonnement kunnen klanten voor 35 gulden 50 uur internetten. Een stuk minder dan de onbeperkte toegang die de ISP eerder voor hetzelfde bedrag aanbood.

De problemen komen volgens De Jager op een ongunstig moment. Toch verwacht hij niet dat het technisch mankement Superweb klanten gaat kosten. "Dat kan altijd, maar we denken dat de gratis maand – die aan overstappende 0800-klanten werd uitgedeeld – hier tegenop weegt."