De Vereniging Superweb Abonnees (VSA) spande de zaak, die vorige week dinsdag diende, aan tegen Superweb VOF. De Rotterdamse internetaanbieder opereert sinds februari echter als een BV. De rechter wees daarom de vordering tegen Superweb VOF af.

Had de VSA wel de juiste partij voor de rechter gedaagd, dan nog had de rechter Superweb in het gelijk gesteld. Volgens rechtbankpresident J. Mendlik mag er bij een vordering tot nakoming van een overeenkomst, zoals de VSA die indiende, geen twijfel bestaan omtrent de verplichtingen die een partij dient na te komen. Dit is echter wel het geval, vindt de rechter.

De VSA wilde de rechter ervan overtuigen dat Superweb niet aan haar belofte, het leveren van internettoegang, heeft voldaan. "Op hetgeen de vereniging heeft aangevoerd kan niet zonder meer worden aangenomen dat Superweb toerekenbaar is tekortgeschoten in haar verplichting", schrijft Mendlik in zijn vonnis.

Superweb krijgt zelfs een pluim van de rechtbankpresident. "Uit de in het geding ingebrachte stukken blijkt dat Superweb alles in het werk heeft gesteld dat redelijkerwijs van haar verwacht kon worden om haar dienstverlening te verbeteren." Ook het feit dat Superweb klagende gebruikers het betaalde abonnementsgeld terugbetaalt, krijgt goedkeuring van de rechter.

De belangenvereniging van abonnees eiste dat Superweb op straffe van een dwangsom van 5 miljoen gulden per dag haar dienstverlening op niveau brengt. Sinds de start in oktober vorig jaar kampt Superweb met tegenslag. Klanten klagen over grote problemen met inbellen. Als een verbinding tot stand kan worden gebracht, is die vaak tergend traag.

Obscure vereniging?

In haar verweer stelde Superweb dat de VSA geen recht van spreken heeft. De vereniging is niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en wil geen inzage geven in haar ledenbestand, aldus Superweb. Daarnaast zou het bij wet vereiste overleg met Superweb niet zijn gevoerd.

De rechter is het met Superweb eens dat 'de vereniging niet bepaald inzichtelijk is'. Toch vindt Mendlik dat de VSA een vereniging met rechtsbevoegdheid is, ook al behoort de vereniging ingeschreven te staan in het handelsregister.Eerdere relevante berichten: Klanten eisen service van Superweb bij rechter (16 februari 2000) Superweb stort geld terug na actie Consumentenbond (15 februari 2000) Sympathisanten helpen Superweb de winter door (21 januari 2000)