Superweb biedt voor 35 gulden per maand internet aan zonder telefoonkosten. Superweb laat abonnees via een gratis 0800-nummer inbellen.

Volgens de klager heeft Superweb verzuimd te vermelden dat alleen de eerste 50 uur surfen zonder verdere kosten blijven. Daarna betaalt de abonnee per minuut vijf cent. Voorheen bood Superweb voor 35 gulden ongelimiteerd internetten aan. Dit bleek voor de provider niet houdbaar. Er werd een urenlimiet ingesteld.

Volgens Superweb is er geen sprake van misleiding. Zij is van mening dat de website duidelijk vermeldt dat het genoemde bedrag goed is voor 50 uur surfen.

De Reclame Code Commissie oordeelde echter anders.Vanwege het ontbreken van deze 'belangrijke voorwaarde' is het bericht 'misleidend'. Superweb is door de Commissie opgedragen voortaan niet meer op deze manier te adverteren.

In een reactie stelt Superweb marketingmanager Hans Dames dat het besluit van de Reclame Code Commissie op oude informatie is gebaseerd. Het besluit had nooit zo genomen mogen worden.