Dit is althans de mening van Juniper Networks. De netwerkspecialist stelt dat het zogenoemde flatfee-model achterhaald is. Volgens Juniper verbruikt slechts 20 procent van de breedbanders meer dan de helft van de totale netwerkcapaciteit. De overige 80 procent - de gemiddelde gerbruiker – financiert dus het breedbandverbruik van de grootverbruikers. "Die situatie vertoont grote gelijkenis met het communistische model van weleer", zo stelt Juniper. "In de communistische doctrine ontvangen alle leden van een gemeenschap dezelfde voordelen, ongeacht hun eigen bijdrage." "Deze vorm van `breedbandcommunisme' is oneconomisch voor de service provider en oneerlijk tegenover het gros van de klanten", licht Richard Brandon van Juniper Networks toe. Volgens Brandon is het onvermijdelijk dat providers een tariefstructuur zullen invoeren die gebaseerd is op het daadwerkelijke verbruik. Overigens zijn enkele Nederlandse providers vorig jaar al overgegaan tot het aanbrengen van harde limieten bij hun goedkope breedbandpakketten.