De Digitale Burgerbeweging Nederland (DBNL) is in de bres gesprongen voor de kopers van onbeschreven CD's voor CD-Recorders. Deze betalen sinds begin dit jaar een toeslag op de schijfjes, waarvan het geld naar de Stichting de Thuiskopie gaan en via deze organisatie naar producenten van muziek. Juist dat laatste zit de DBNL dwars: de meest CD-R's worden gebruikt om computerbestanden en –programma's te kopieëren. Daarover wordt in de wet waarop de toeslag is gebaseerd met geen woord gerept. De DBNL vraagt dan ook aan minister Korthals van justitie en aan de Tweede Kamer om de Stichting de Thuiskopie terug te fluiten en de heffing te schrappen. Van het Trojaanse paard dat eerder deze maand is ontdekt (zie Per paard naar Peking) zijn mogelijk nog twee varianten op het Internet actief. Van het origineel was bekend dat het e-mailadressen die het op de harde schijf van een PC aantreft naar een e-mailadres in China stuurt. Nu blijkt er ook een versie te zijn die een lijst opstelt van bestanden op een computer, de URL's uit de cache van de browser oppikt en ook nog eens een eventueel wachtwoord voor America Online probeert te achterhalen. Onduidelijk is wie de boodschappen ontvangt die PICTURE.EXE naar Chinese accounts stuurt. De autoriteiten in China lijken weinig animo te hebben om de hackers op te sporen. Een Californische vrouw heeft tevergeefs gevraagd om een `kinderslot' op de computers in haar plaatselijke bibliotheek. De rechter heeft haar klacht verworpen, zoals alom werd verwacht (zie de Snippers van 6 januari). De vrouw had met steun van een religieuze groepering geëist dat de Livermore Public Library filter-software zou installeren op PC's die vrij toegang geven tot het Internet. Die bewaking zou moeten voorkomen dat haar zoontje, net als twee jaar geleden, thuis kwamvan een middag in de leeszaal met een diskette vol pornografische plaatjes. De beweging voor burgerrechten in de Verenigde Staten, de UCLA, spreekt van een overwinning op de Internet-censuur. Vorig jaar tikte een rechtbank in Virginia een bibliotheek op de vingers die op eigen houtje filters op zijn openbare terminals had aangebracht. Amateur-astronomen die eens een kijkje willen nemen door de krachtigste telescoop van het heelal moeten voor 6 februari even langs het Hubble Heritage Project surfen. Daar kunnen ze in een verkiezing uitmaken op welk ver verwijderd sterrenstelsel de Hubble over drie maanden een blik zal werpen. Het gaat hier om stelsels die aan zich aan de rand van het zichtbare heelal bevinden. Voor de kenners: er kan gekozen worden uit de NGC4565, de NGC3697 en de NGC4650A. Voor de minder-ingewijden zijn uitgebreide beschrijvingen van deze melkwegstelsels opgesteld. Het Heritage Project biedt sinds korte tijd ingekleurde opnamen van de ruimtetelescoop op zijn website aan.