Dat het niet goed gaat met Real Time Company is al een tijdje bekend. Vorige week nog verklaarde directeur Guus Budel tegenover WebWereld dat zijn bedrijf aan de rand van de afgrond staat en dat het tijd was voor drastische maatregelen. Deze zijn nu genomen. Voor dochtermaatschappij Real Time Companies (waarin de activiteiten van Citee, ExplainerDC en One2Hire zijn ondergebracht) is bij de rechtbank in Den Haag uitstel van betaling aangevraagd. Onder invloed van de tegenvallende resultaten van het tweede kwartaal 2004 hebben de gesprekken met financiers niet het beoogde resultaat opgeleverd, zo meldt de onderneming. Met andere woorden: RT Company is er niet in geslaagd nieuw kapitaal aan te trekken. Het eigen vermogen van RT Company is nog altijd negatief. In de afgelopen week hebben de banken vervolgens de werkkapitaalfinanciering stopgezet. Hierdoor is de onderneming in acute betalingsproblemen terechtgekomen. De surseance geldt niet voor RT Company NV, de holding, en Newconomy Ventures BV, de vennootschap waarin de participaties zijn opgenomen.