Symantec, internationaal marktleider op het gebied van internet beveiligingstechnologie, heeft onderzoek gedaan naar het profiel van de virusschrijver. Een van de conclusies van het softwarebedrijf is dat de gemiddelde leeftijd van de virusschrijver in tien jaar tijd is opgeklommen van 15 tot 27 jaar. Dit zou te maken hebben met de toename van de complexiteit van de virussen. "Virusschrijvers ontwikkelen zich van plaaggeesten met meer of minder onschuldige vormen van jeugdige rebellie en tegendraadsheid tot beredeneerde professionals met trekjes van industriële spionage", zo stelt Symantec. Bij de jonge virusschrijvers zou het vaak eerder om naamsbekendheid gaan dan om het boeken van gerichte resultaten. De professionele virusschrijvers hebben daarentegen een doel voor ogen. Dat kan variëren van het bewust toebrengen van gerichte schade tot het stelen of juist vernietigen van specifieke informatie. Volgens Symantec werken virusschrijvers steeds vaker samen op het Internet. Zo wisselen ze onderling successvolle viruscodes uit. Ook worden op internet gebruiksvriendelijke virusgeneratorprogramma's geplaatst, die het programmeerwerk voor virusschrijvers vergemakkelijken en het virusschrijven populariseren. De huidige virusschrijver heeft volgens Symantec geen eenduidig demografisch profiel. Achtergrond, sociale klasse, opleiding en het welvaartsniveau lopen uiteen. Tegenwoordig zijn bijna alle nieuwe virussen van het type malware, zo meldt Symantec. Deze Network Aware Malicious software kan zich geheel zelfstandig via netwerken en e-mail verspreiden zonder dat de gebruiker dit merkt. Een van de eerste malware virussen was Melissa. Sindsdien is er een groot aantal varianten en afgeleiden in omloop gekomen, zoals bijvoorbeeld Navidad, Happy99, LoveLetter, PrettyPark en Happy99.