T-Mobile Nederland heeft zijn omzet in een jaar tijd met 4 procent zien dalen naar 413 miljoen euro. De winstgevendheid is wel toegenomen, naar 143 miljoen. Ook ziet het bedrijf een stijging van het aantal klanten. Toch denkt algemeen directeur Thomas Berlemann dat op de langere termijn de daling van de omzet van invloed kan zijn op de investeringen die nodig zijn voor de groei in mobiel internet. “De dalende inkomsten beïnvloeden de gehele sector."

Stroomlijnen organisatie

Berlemann zegt niettemin nadruk te leggen op investeringen in mobiel internet, maar dan dient de organisatie wel verder worden 'gestroomlijnd'. Volgens woordvoerder Eric Dekker betekent dat niet dat er ontslagen gaan vallen, “maar wordt de focus binnen de organisatie verschoven".

Dekker zegt verder dat T-Mobile geen ander alternatief heeft dan op de kosten te letten. De daling van de omzet uit telefoon en sms is structureel. Nieuwe verdienmodellen via mobiel internet moeten worden gevoed met nieuwe investeringen. “Daar zijn geen andere alternatieven voor", zegt Dekker. “De taart wordt steeds kleiner dus is het zaak jouw punt van de taart groter te maken."

Aantal klanten groeit

In dat opzicht lijkt T-Mobile in ieder geval te slagen als het gaat om aantallen klanten, dat is gegroeid naar 4,8 miljoen. Volgens de telco is daarnaast de belangstelling voor de Travel & Surfpakketten gegroeid met 176 procent. Daarmee kan in het buitenland voor een vast bedrag worden geïnternet.

KPN meldde al eerder zware druk op omzet en groei. Het gelijkblijvende aantal van 3,5 miljoen mobiele klanten zorgde door minder bellen en sms'en niet alleen voor minder omzet maar in tegenstelling tot bij T-Mobile ook voor minder winst.