De Taskforce gaat onderzoeken wat decentrale overheden samen met bedrijven kunnen doen om de uitrol van snelle breedbandnetwerken mogelijk te maken. Ook ontwikkelt de Taskforce een 'menukaart' die lokale overheden kan helpen bij hun rol. Dit ondanks kersverse kritiek van telecomwaakhond Opta op overheidssteun voor glasvezel.

In september kregen gemeenten meer wettelijke speelruimte om te investeren in lokale breedbandprojecten zoals glasvezel. Die ruimte voor overheidssteun kwam van staatssecretaris Heemskerk van EZ. Voorheen mochten gemeenten alleen in breedbandprojecten investeren als er sprake was van 'marktfalen'.

Tweede Kamer wil meer glas

Toch eist de Tweede Kamer dat de overheid meer vaart zet achter de overgang naar glasvezelaansluitingen. Alle woningen in Nederland moeten binnen "een periode van vijf tot tien jaar" toegang hebben tot glasvezel.

De door EZ opgezette Taskforce moet onderzoeken hoe Nederland ook bij de uitrol van de nieuwste generatie netwerken voorop blijft lopen, zegt staatssecretaris Heemskerk. "Alleen zo kunnen we in de toekomst de enige echte ict-toegangspoort van Europa blijven." Uit recente cijfers van Eurostat blijkt dat Nederland digitaal aan kop gaat in Europa.

Marktpartijen

Wel is en blijft de verdere uitrol en betere benutting van snelle netwerken vooral een taak van marktpartijen, zegt Heemskerk. "Zij kunnen beter dan de overheid investeringskeuzes maken en netwerken uitrollen en gebruiken. De overheid heeft echter een belangrijke rol om hiervoor de juiste voorwaarden te scheppen."

De Taskforce moet voor 1 maart 2009 advies uitbrengen aan Heemskerk. Voorzitter van deze adviesgroep is Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden.

Overheden moeten bij het verbeteren van beschikbare netwerken een precaire balans vinden tussen het bevorderen van internettoegang voor burgers, en het voorkomen van marktverstorende subsdidies of monopolies op netwerkgebied. Daarom heeft de Europese Commissie ook een aantal richtlijnen opgesteld voor het geven van breedbandsubsidies.

Glas wordt 'heilig verklaard'

OPTA-voorzitter Chris Fonteijn zei deze week dat het onjuist is dat politici in Den Haag, bij provincies en gemeenten zich hard maken voor de aanleg van glasvezelnetten. "Het lijkt wel of glas heilig verklaard is in Den Haag. Maar wat doe je ermee? Hoe realistisch zijn de projecties waar politici mee schermen?"

Een woordvoerder van EZ laat aan Webwereld weten dat het vooral de taak van marktpartijen is om te investeren en technologie te ontwikkelen. Overheden scheppen dan slechts de randvoorwaarden. "Niemand kan verder ontkennen dat je naast de infrastructuur van vandaag ook moet werken aan die van morgen, zodat we voorop blijven lopen."

Ook mobiel

Ook is het beleid van Heemskerk gericht op snel breedband in het algemeen (vast, mobiel), zegt de woordvoerder. "Dus niet alleen glas. Dat is een misvatting."

NLkabel, de vereniging van Nederlandse kabelbedrijven, zegt het advies van de Taskforce met vertrouwen tegemoet te zien. Volgens NLkabel moet bij de ontwikkeling van breedband in Nederland uitgegaan worden van concurrentie tussen privaat gefinancierde infrastructuren.Private concurrentie is zeer succesvol. "De overheid moet die niet verstoren door belastinggeld in infrastructuur te stoppen."