De economische betekenis van de nieuwe economie is volledig uitgewist. Uit onderzoek van de zakenkrant Wall Street Journal en onderzoeksbureau Multex.com blijkt dat de verliezen die de aan de Nasdaq genoteerde bedrijven het afgelopen jaar hebben geboekt gelijk staan aan de winst van de vijf daaraan voorafgaande jaren. "De bedrijven die genoteerd zijn aan de beurs die ooit de nieuwe economie symboliseerde, hebben samen geen cent winst gemaakt sinds de herfst van 1995", zo vat de Wall Street Journal de ontnuchterende uitkomsten van het onderzoek samen. Bij het onderzoek keek de Wall Street Journal naar de winst (exclusief buitengewone baten en lasten) van 4.200 bedrijven die aan de Nasdaq staan genoteerd. De schermenbeurs Nasdaq wordt gedomineerd door ict-fondsen, maar bevat ook bedrijven uit andere snel groeiende sectoren. De laatste vier kwartalen boekten de 4.200 bedrijven een gezamenlijk verlies van 148,3 miljard dollar. Dat bedrag is ongeveer gelijk aan de 145,3 miljard dollar winst (voor bijzondere baten) in de periode vanaf september 1995. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de verliezen voor een groot deel veroorzaakt worden door afschrijvingen van bezittingen en reorganisatiekosten, twee zaken die niet als buitengewone lasten in de boeken komen te staan. Zouden die (eenmalige) afschrijvingen en reorganisatiekosten echter wel buiten beschouwing worden gelaten, dan is het verlies een stuk dragelijker. In dat geval zou het totale verlies 'slechts' 6,5 miljard dollar bedragen, zo berekent de Wall Street Journal. Andrew MacMillan, woordvoerder van de Nasdaq, wijst bovendien op de omzet die de aan de schermenbeurs genoteerde bedrijven genereren. In het afgelopen jaar hadden de 4.200 bedrijven een omzet van 1,5 biljoen dollar – ongeveer vier keer het Bruto Nationaal Product (BNP) van Nederland.

Vooruitzichten

Voorlopig lijkt het licht aan het einde van de tunnel nog niet in zicht. Analisten verwachten de malaise waarin de technologiesector zich bevindt ook in 2002 zal aanhouden. De verkoop van nieuwe producten blijft tegenvallen. Ook de verslechterde economische omstandigheden in de rest wereld zal steeds meer bijdragen aan de problemen voor technologiebedrijven, zo verwacht de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken.