Bedrijven hebben de afgelopen jaren nauwelijks geklaagd over de topgeheime data-bevragingen, stelt de geheime rechtbank FISC, zo meldt Ars Technica die zich baseert op een brief van de voorzitter van de FISC. Die rechtbank ziet erop toe dat bijvoorbeeld de NSA zich aan de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) houdt bij het opvragen van gegevens.

Benarde positie tech-bedrijven

Bij bevragingen van de NSA geldt een spreekverbod voor bedrijven en particulieren. Die mogen niet uit de school klappen over hoeveel data er door wie is opgevraagd. Ze kunnen wel een bezwaarschrift indienen bij de FISC, maar dat kan pas een jaar nadat de data is overhandigd. Na zo’n procedure zou de geheimhoudingsplicht eventueel opgeheven kunnen worden.

Sinds de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over afluisterprogramma PRISM, hebben bedrijven als Google en Microsoft van de geheime rechtbank geëist dat ze de dataverzoeken mogen openbaren. Deze tech-bedrijven zijn in een benarde positie geraakt door de onthullingen over onder meer het aftappen van telecomdata en de vermeende directe toegang die PRISM zou bieden. Ze kunnen zich niet goed verweren, zo stellen de bedrijven, omdat ze geen feitelijke informatie naar buiten mogen brengen.

Geen bezwaar

De FISC schrijft aan senator Patrick Leahy van de juridische commissie van de Amerikaanse senaat dat er nauwelijks protesten zijn geweest tegen dataverzoeken. Alleen Yahoo heeft zich in 2007 bij de FISC verweerd tegen een bevraging en de geheimhoudingsplicht die daarbij geldt. Yahoo weigerde mee te werken en de FISC bepaalde in 2008 dat het bedrijf zich aan sectie 105 van de Patriot Act diende te houden.

Verder heeft de geheime rechtbank burgerrechtenorganisatie ACLU voor zich gehad en dit jaar de Electronic Freedom Foundation (EFF), Google en Microsoft. Maar telco’s die NSA toegang bieden aan hun serverruimtes, bijvoorbeeld de beruchte Room 641A van AT&T, hebben nooit een klacht ingediend bij de rechtbank.

De brief aan Leahy via Ars Technica:

FISC letter to Leahy by Ars Technica