Het succes van een Blitzkrieg valt of staat met de betrouwbaarheid van de eigen apparatuur en het vermogen om de elektronica van de tegenstander uit te schakelen. Volgens militaire deskundigen zullen er in de eerste nacht van deze Blitzkrieg evenveel bommen, kruisraketten en andere projectielen op Irak neerdalen als tijdens de 39 dagen durende luchtaanval in de Golfoorlog van 1991 bij elkaar. En waar toen slechts tien procent van de projectielen voorzien was van computergestuurde navigatieapparatuur, is dit percentage nu opgelopen naar ongeveer negentig. Bovendien is nauwkeurigheid van de bommen en kruisraketten significant toegenomen. Dat zou zijn gebleken uit ervaringen opgedaan tijdens de recente Balkanoorlog en uit nieuwe proefnemingen. De westerse geallieerden beschikken tegenwoordig ook over zogenoemde `e-bommen' die in een oorlog tegen Irak kunnen worden ingezet. Een High Powered Microwave (HPM) bom kan worden gemonteerd op een kruisraket. Als deze HPM tot ontploffing wordt gebracht komt er twee miljard Watt vrij waardoor alle computer–, radar–, communicatie– en andere elektronische netwerken in een straal van 300 meter worden vernield, waarbij de microgolven tot diep in bunkers en andere gebouwen kunnen doordringen. Een vergelijkbaar wapen is de EMG, hetgeen staat voor Explosive Magnetocumulative Generator. Dit wapen, dat eveneens op een kruisraket kan worden gemonteerd, genereert een gigantisch magnetisch veld dat alle elektronica binnen een bepaald gebied uitschakelt. De Amerikanen hebben EMGs gebruikt bij aanvallen op Servische radarposten en commandocentra.

Licht-uit-bom

Een andere kop die op een kruisraket kan worden gezet is gevuld met spoeltjes met koolstofvezeldraad. Als deze spoeltjes elektriciteitscentrales en hoogspanningsleidingen raken rollen ze af en de draden veroorzaken aldus kortsluiting. Zonder elektriciteitscentrales en bijbehorende infrastructuur te hoeven vernietigen kan zo op een heel effectieve wijze de stroomvoorziening voor langere tijd worden stilgelegd. De Amerikaanse luchtmacht was dermate onder de indruk van het effect dat deze `licht-uit-bommen' in de vorige Golfoorlog en in Servië hebben bewerkstelligd, dat er nu een speciale GPS-gestuurde versie met subladingen is gemaakt. GPS speelt niet alleen een rol bij het sturen van precisiebommen, maar het beschermt ook elitetroepen die ver achter de vijandelijke linies opereren, onder andere om glasvezelnetwerken voor het luchtafweergeschut te saboteren, tegen zogeheten `vriendelijk vuur'.

E-mail en gsm

Veel meer dan bij de vorige Golfoorlog zal aandacht worden besteed aan psychologische oorlogsvoering. Volgens het gezaghebbende Jane's Defence Review zullen hooggeplaatste Iraakse militairen worden bestookt met e-mailtjes en gsm-berichten waarin ze worden opgeroepen hun steun aan Saddam op te geven en waarin ze een veilige aftocht wordt gegarandeerd.

Militaire hackers

Militaire hackers zullen zowel vanuit de Verenigde Staten als ter plaatse proberen grip te krijgen op de computers die het Franse Kari en het Chinese Tiger Song luchtafweersysteem in Irak aansturen. Omdat de Iraakse civiele en militaire netwerken nauw met elkaar zijn verweven kunnen zowel via internet als het Iraakse telefoonnet pogingen daartoe worden ondernomen. Daarnaast is het Tiger Song systeem geïntegreerd met een communicatienetwerk voor het oliepijpleidingennet. Amerikaanse troepen zullen zeker een poging wagen om in die draadloze communicatie in te breken. De militaire top in de VS heeft daarentegen een plan om Saddam's financiën af te snijden door een cyberaanval op het Iraakse bank– en financiële netwerk afgewezen nadat bleek dat het Iraakse banknetwerk nauw is verbonden met een financieel netwerk in Frankrijk. Volgens bronnen in het Pentagon zou een dergelijke aanval ook banken en geldautomaten in Europa kunnen treffen. "We hebben al niet zoveel vrienden in Parijs op dit moment. Laten we het niet nog erger maken door ervoor te zorgen dat Chirac geen euro's uit de muur kan trekken", zo verklaarde een medewerker van een militaire inlichtingendienst de afwijzing van het plan.