Vorige week maakte Oracle tijdens de JavaOne conferentie haar ambitieuze toekomstplannen voor Java bekend. Maar al vóór JavaOne begon, nam het JCP een motie aan waarin Oracle opgedragen werd om het JCP onafhankelijk te verklaren.

Het orgaan wil een onafhankelijke, bedrijfsneutrale groepering worden waarin alle leden met even veel macht mogen beslissen over Java. Zo ligt de macht niet bij één bedrijf. Oracle wilde dit zelf in 2007 al, maar kwam na de aankoop van Sun terug op die mening.

JavaFX

Volgens The Register stemden de leden van het JCP unaniem in met het voorstel tot onafhankelijkheid. Eén JCP-lid onthield zich volgens de Britse techsite van stemming. Dat zou Oracle zijn geweest. In het JCP zitten verder vertegenwoordigers van bedrijven als Google, Intel, Red Hat, VMware, Nokia, RIM, Vodafone, AT&T, Philips en de Apache Foundation (ASF).

De leden van het orgaan hebben weinig interesse en vertrouwen in JavaFX als platform voor internetapplicaties en als interface op apparaten met de mobiele versie van Java. Deze plannen zijn voor Oracle echter de belangrijkste onderdelen van haar Java ‘roadmap’. Het bedrijf zei met het ontwikkelen van de plannen bovendien goed naar ontwikkelaars geluisterd te hebben.

Dalvik

Naast het uitroepen van onafhankelijkheid wil de commissie zich ook distantiëren van de aanklacht van Oracle tegen Google. Volgens The Register zouden veel JCP-leden vinden dat zij onterecht geassocieerd werden met de aanklacht. Google’s Android maakt gebruik van de Dalvik virtuele machine, dat gebaseerd is op Harmony, een project van een ander JCP-lid: ASF.

Toekomst

Vorige week vertelde Thomas Kurian van Oracle op JavaOne dat hij enkele voorstellen had gedaan over de toekomst van het JCP. Hij wilde toen echter niet kwijt wat die voorstellen inhielden. Volgens bronnen binnen het JCP zou Oracle naar een uitgebreid comité toe willen, waarin het bedrijf wel vetorecht behoudt. Die plannen zouden al ter overweging naar het JCP zijn gestuurd.

Als dat plan erdoorheen komt, dan zou dat betekenen dat Oracle iedere verandering in Java tegen kunnen houden als die hen niet naar de zin is. Ook zou Oracle waarschijnlijk geen versimpeld licentiebeleid gaan invoeren en zou het bedrijf geen stappen willen ondernemen om een oud dispuut met de Apache Foundation over Java Test Compatibility Kits (TCK) op te lossen.

Geschil

Het geschil met de ASF is belangrijk omdat dit meespeelt in de rechtszaak tegen Google. In tegenstelling tot de rest van Java, vallen de TCK’s niet onder een open source-licentie. Volgens ASF beperken de gebruiksregels van de test kit op wat voor platform Harmony mag draaien. Dat zou van Oracle alleen op desktops mogen en niet op mobiele platforms als Android.

Dieptepunt

Met de aangenomen motie voor onafhankelijkheid en het idee om zich te distantiëren van de rechtszaak die Oracle tegen Google aanspande lijkt de relatie tussen Oracle en het JCP op een dieptepunt te zijn aanbeland. Volgens de leden van het JCP is de frustratie al een tijd groeiende. Zo is er nauwelijks communicatie met Oracle. Sun hield iedere maand een teleconferentie met JCP-leden en om de drie maanden spraken de partijen persoonlijk met elkaar. Oracle heeft dat pas één keer gedaan.

Ook stoorden de leden zich er aan dat Oracle hen verzocht om een nieuwe vorm te bedenken voor JCP, gebaseerd op een vergelijkbaar orgaan. Terwijl de leden reageerden met vormen gebaseerd op W3C, OASIS en OMG diende Oracle het plan voor een comité gewoon opnieuw in.

Door de oorlog achter de schermen lijken de geplande nieuwe versies van de Java Development Kit en de desktopversie (SE) van Java vertraging op te lopen. Het JCP moet de plannen daarvoor immers eerst goedkeuren. Oracle zegt geen commentaar te willen geven op interne aangelegenheden.

Los van Oracle

Java is al het derde Sun-project dat zich na de overname door Oracle los wil maken van de nieuwe eigenaar. Allereerst ging OpenSolaris verder als OpenIndiana, nadat Oracle de stekker uit het open source-project had getrokken. Deze week werd bekend dat OpenOffice zich eveneens van Oracle losweekt.