Althans, dat meent professor Peter Apers die vrijdag een toespraak gaf ter gelegenheid van de 42e verjaardag van Universiteit Twente. Volgens Apers staat ict veelal nog synoniem voor grijze dozen, toetsenborden en beeldschermen. Volgens de professor is het zaak dat de interface tussen mens en machine veel natuurlijker wordt. Volgens Apers moeten systemen in de toekomst vanzelfsprekend zijn, waarin de techniek steeds meer uit beeld verdwijnt. De professor noemt deze verschuiving `smart surroundings', een ontwikkeling waar zat nieuwe kansen voor de ict-sector liggen. Apers, wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Telematica en Informatietechnologie, denkt dat de verschuiving richting smart surroundings kansen biedt tot samenwerking tussen overheden, industrie en kennisinstellingen. Wel pleit hij voor een nationaal `Regieorgaan ICT' om deze kansen te benutten. In de visie van de professor reageert en anticipeert zo'n `slimme omgeving' op de mensen die hierin wonen of werken. De benodigde technologie zit dan - figuurlijk gesproken - achter het behang. Als voorbeeld noemt Apers draadloos verbonden intelligente sensoren die het comfort, verlichting of veiligheid in een woonhuis kunnen regelen. "Voor het bereiken van die slimme omgevingen moeten we zelf ook `smart' zijn. We denken wel eens dat de onderzoeksboom in de ict-sector groeit zonder `m water te geven", waarschuwt de professor tot slot.