Het komt niet vaak voor dat Apple, Microsoft, Google en Samsung het met elkaar eens zijn over patentkwesties. Maar in een brandbrief (pdf) aan de Europese Unie en haar lidstaten vragen deze bedrijven om het nieuwe EU-patentsysteem te wijzigen, meldt de New York Times.

Lacunes in uniform EU-octrooirecht

Dat nieuwe systeem, waarover al 30 jaar lang wordt gesteggeld, maakt dat patenten niet alleen geldig zijn in de hele EU, maar het oordeel van een rechter in een patentzaak zal ook gaan gelden voor heel Europa. Nu is een vonnis nog beperkt tot binnen de grenzen van een lidstaat. Bovendien komt er een centraal EU-patentgerechtshof voor beroepszaken.

Een goed plan, vinden ook de techgiganten. Echter, er zitten lacunes in, waardoor Europa zou kunnen afglijden naar een moeras vol patenttrollen, met alle gevolgen voor innovatie en investeringen van dien.

Trollen misbruiken zwakke plekken

Het systeem is namelijk niet geheel gelijkgetrokken, maar de vonnissen gaan wel gelden voor heel Europa. De techbedrijven vrezen daarom dat trollen alleen bij rechtbanken zullen aankloppen waar zij de beste kansen hebben. In de VS is dit een groot probleem, en is bijvoorbeeld het district Oost in Texas berucht om zijn trolvriendelijke uitspraken.

Zo blijft het mogelijk voor een rechtbank om éérst een verkoopverbod uit te spreken op basis van patentinbreuk, om daarna pas de daadwerkelijke geldigheid van het patent te toetsen.

Dit werkt machtsmisbruik door patenthouders, vooral trollen, in de hand, stellen de techbedrijven: “Omdat de impact van zo’n verbod voor de aangeklaagde drastisch is, kunnen onscrupuleuze klagers enorme royalty’s (uit schikkingen of boetes) persen uit andere bedrijven gebaseerd op gebrekkige, zelfs potentieel ongeldige patenten.”

Verkoopverbod te makkelijk

In het huidige plan, dat vanaf 2015 moet gaan gelden, ontbreken duidelijke, uniforme criteria om de proportionaliteit van een verkoopverbod vast te stellen. De regels zouden ook teveel geënt zijn op het Duitse patentrecht. Daar is het halen van een (voorlopig) verkoopverbod op een product van een rivaal relatief eenvoudig, zo is meermaals gebleken in de patentoorlog.

Apple wist er met een ex-parte verbod de eerste Galaxy Tab van Samsung uit de schappen te krijgen, terwijl in andere landen, zoals Nederland en Engeland, rechters tot en met de Hoge Raad Apple’s claims naar de prullenbak verwezen.

Ook dwong een dreigend Duits Windows-verbod, afgedwongen door Google-dochter Motorola, Microsoft ertoe om zijn Europese distributiecentrum van Duitsland naar Nederland te verhuizen.

Naast Apple, Microsoft, Google en Samsung is de brief ook ondertekend door BlackBerry, Cisco, HP, Intel, Yahoo en enkele Europese bedrijven waaronder Deutsche Telekom.