De Amerikaanse overheid zal bij het opvragen van clouddata bij banken en providers “altijd" een rechtshulpverzoek indienen. Dat zegt staatssecretaris Teeven op vragen van de Tweede Kamerleden Verhoeven en Schouw (D66). Volgens Teeven zijn er “geen concrete gevallen bekend van vorderingen van de Amerikaanse autoriteiten" gebaseerd op de Foreign Intelligence and Surveillance Amendment Act (FISAA).

FISAA, een verlenging van FISA uit 2008, geeft de Amerikanen een wettelijke basis om data te vorderen die niet op Amerikaans grondgebied opgeslagen is maar volgens de Verenigde Staten wel “een zodanig aanknopingspunt hebben met het Amerikaans rechtsstelsel dat een vordering tot het verstrekken van die gegevens naar Amerikaans recht rechtmatig is", zegt Teeven. Dat betekent dat cloudproviders bijvoorbeeld gegevens van Nederlanders moeten overdragen aan de Amerikaanse autoriteiten.

'Verzoeken moeten voldoen aan Nederlands recht'

Teeven zegt dat eventuele verzoeken van de Amerikanen moeten voldoen aan het geldende recht in de Europese Unie, de EU-privacyrichtlijn en het betreffende nationale recht. Cloudaanbieders die gevestigd zijn in de Verenigde Staten hebben evenwel “weinig andere keuze dan gehoor te geven" aan de vorderingen van de Amerikaanse autoriteiten, zegt Teeven. Hij verwacht “geen concrete resultaten" van gesprekken met de Amerikanen hierover.

Teeven wijst verder op de vorig jaar uitgebrachte zienswijze van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), dat de verantwoordelijkheid van naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens legt bij de Nederlandse bedrijven en organisaties die diensten afnemen van Amerikaanse cloudaanbieders. Daarnaast hoopt Teeven dat de dit jaar vast te stellen Europese Data Protection Regulation “een redelijk evenwicht" kan bieden “tussen de dilemma's waarin bedrijven zich soms kunnen bevinden en de bescherming van persoonsgegevens."

Vingerafdrukken en EPD niet veilig voor FISAA

In de afgelopen maanden is er onder meer onrust geweest over de mogelijkheid dat de Amerikanen zonder meer alle medische dossiers uit het landelijke EPD kunnen opvragen, omdat dat project mede wordt uitgevoerd door een Amerikaanse ICT-leverancier. Ook zouden de vingerafdrukken van de Nederlandse burgers die een paspoort aanvragen niet veilig zijn voor de graaiende handen van de Amerikaanse autoriteiten.