Staatsecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie voelt niets voor een internetbelasting (PDF), zoals onder meer de consumentenbond onlangs voorstelde als alternatief voor een downloadverbod.

Vandaag stemt de Tweede Kamer naar alle waarschijnlijkheid tegen zo'n verbod. Dat zou eigenlijk dinsdag gebeuren, maar Kamerlid Joost Taverne (VVD) vroeg om uitstel omdat het aannemen van de motie betekent dat de thuiskopieheffing onvermijdelijk is. Hij heeft Teeven gevraagd of er toch niet een alternatief plan te bedenken is. Daarop antwoordt de staatssecretaris met een resoluut: 'nee'.

Beren op de weg

Teeven laat in een brief naar de Tweede Kamer weten weinig fiducie te hebben in een soort 'internetbelasting'. “De reikwijdte van een dergelijke regeling zou elke internetgebruiker raken, ongeacht of en hoeveel thuiskopieën er worden gemaakt." Principieel is het volgens de VVD'er dus een slecht idee, maar ook in de praktische uitvoering ziet hij beren op de weg.

Een internetbelasting zou namelijk betekenen dat er onderscheid moet worden gemaakt naar het doel van het internetgebruik, oftewel tussen zakelijk en privégebruik. Dat opent de deur naar een hoop uitvoeringsproblemen. Zo zouden er verschillende gecombineerde internetabonnementen ontstaan en zou de belastingdienst internetaansluitingen moeten controleren.

“Differentiatie naar privégebruik zou vereisen dat bij voortduring het internetgebruik van privépersonen wordt gevolgd, hetgeen volstrekt onwenselijk mag heten", schrijft Teeven aan de Tweede Kamer. Ook vraagt hij zich af of een internetheffing niet in strijd is met de Europese wetgeving.

Thuiskopieheffing of downloadverbod

De thuiskopieheffing zit veel partijen niet lekker. De PvdA vindt het een achterhaald systeem dat aan vervanging toe is. Met die deur op een kier zette de VVD onlangs in op een downloadverbod, waar even een Kamermeerderheid voor leek te bestaan. Maar de PvdA sloeg die deur meteen hard dicht en diende een motie in om een downloadverbod uit te sluiten.

Daarmee gaat de thuiskopieheffing dus door, tegen de zin van partijen die vinden dat het internetgebruikers ten onrechte het idee geeft dat ze legaal mogen downloaden. Om die reden dienden VVD en CDA een motie in om juist dit stelsel af te schaffen per 1 januari 2014. Hierover wordt vandaag ook gestemd, maar het lijkt erop dat hier geen steun voor is.

Vóór internetheffing

Er zijn alternatieve ideeën voor de thuiskopieheffing die de politiek kopzorgen bezorgt. De Consumentenbond en verschillende vakbonden van rechtenhouders hebben bijvoorbeeld een plan om het legale aanbod te stimuleren. Het gebrek aan legale content drijft Nederlanders tot piraterij. De bonden stellen een collectief rechtenbeheer voor, zodat digitale uitgevers met één partij kunnen onderhandelen om content online aan te bieden.

Daarnaast zijn ze voor een internetheffing, waarbij een soort van kijk- en luistergeld wordt opgeteld bij de kosten van de internetverbinding. De consumentenbond is fel tegenstander van een downloadverbod dat gezien wordt als een bedreiging voor de privacy. ISP's zouden in zo'n concept moeten kijken naar de inhoud van internetverkeer. De bond riep daarom Kamerleden op om de motie te steunen die een downloadverbod uitsluit.