Een Amerikaanse rechter heeft vorige week de klacht van Sharman ongegrond verklaard. In tegenstelling tot wat Sharman zegt, zou er volgens de rechter geen sprake zijn van schade. Het Australische bedrijf spande in februari van dit jaar een zaak aan tegen muziek- en filmindustrie. Deze zouden samenspannen om hun auteursrechterlijk beschermd materiaal van Kazaa af te houden, aldus Sharman. De rechter beargumenteert nu dat het bedrijf slechts software beschikbaar stelt voor het verspreiden van materiaal en niet het materiaal zelf. Dit is ook precies het argument dat de advocaten van p2p-software altijd geven: wij stellen slechts de software beschikbaar waarmee gebruikers materiaal kunnen uitwisselen, wat zij ermee doen is hun zaak. De rechtszaak was een reactie op de eerder door de muziekindustrie aangespannen zaken tegen het bedrijf dat Kazaa verspreidt. De nieuwe uitspraak wordt door de muziekindustrie verwelkomd. "We hebben altijd al gezegd dat hun claims iedere grond misten", aldus Matthew Oppenheim van de Recording Industry Association of America (RIAA).