Volgens De Gucht geeft de Europese Commissie zo veel mogelijke relevante feiten omtrent de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), maar blijven de tegenstanders zich bedienen van misinformatie en “zelfs erger nog bewuste misinterpretatie van de inhoud" van het handelsakkoord. “Dit klemt eens te meer daar ACTA de bestaande regels binnen de Europese Unie niet verandert."

In de brief zegt De Gucht dat hij het belangrijk vindt dat de leden van het Europees Parlement een beslissing nemen over ACTA gebaseerd op “volledige informatie" en dat het nu niet de tijd is om tot voorbarige conclusies te komen “op basis van het aantal ontvangen emails of in reactie op de georganiseerde aanvallen op websites."

Kritiek op lobby van tegenstanders

De Eurocommissaris bekritiseert de lobby van de tegenstanders van ACTA vanwege de druk die op de Europarlementariërs wordt uitgeoefend “voor het parlement de kans heeft gekregen erover te debatteren en een overwogen standpunt in te nemen" over de inhoud van het verdrag.

De Gucht is de Eurocommissaris van Internationale Handel en als zodanig eindverantwoordelijke voor ACTA. De parlementaire commissie voor Internationale Handel geeft uiteindelijk het finale advies aan het Europees Parlement over ACTA. “De commissie krijgt de kans om te luisteren naar alle argumenten en, belangrijker, de kans om een positie te bepalen op basis van feiten." De Gucht kondigt aan zich in dat debat te mengen en de commissie van alle feiten te voorzien “die nodig zijn om een onderbouwde mening te kunnen vormen."

Duizenden emails

De voorzitter van de commissie Internationale Handel Vital Moreira zegt in een interview over ACTA die hij gaf aan de persdienst van de Europese Unie onder meer dat de Europarlementariërs “honderden, zo niet duizenden" emails hebben ontvangen van protesterende Europese burgers. Inmiddels zijn er zo'n 1,4 miljoen ondersteuners van een petitie tegen ACTA. De petitie kan getekend worden op de activistensite Avaaz.org.

De stemming over ACTA in het Europees Parlement is gepland in juni. Tot dan doen er nog drie parlementaire commissies een uitspraak over, waarna de commissie Internationale Handel het eindadvies aan het parlement formuleert.

De Europese Commissie en het overgrote deel van de ledenstaten hebben het verdrag al ondertekend, wat gelijk staat als een positieve intentieverklaring. Maar als het Europees Parlement tegenstemt, kan het verdrag in de prullenbak.