Volgens sommige leden van de open-sourcegemeenschap zou het initiatief van de Commissie kunnen leiden tot een nieuw voorstel voor de introductie van Europese softwareoctrooien.

Florian Müller van de actie NoSoftwarePatents.com beschouwt de aankondiging van de Europese Commissie als 'een duidelijke aanwijzing dat ons kamp weer in actie moet komen'.

Vorig jaar besloot het Europees parlement om een streep te halen door de plannen voor Europese softwarepatenten. De Europese richtlijn 'betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen' (in de volksmond: softwarepatenten) werd met een overweldigende meerderheid verworpen.