De affaire begon nadat Webwereld onthulde dat een door het overheidsprogramma voor open standaarden en open source, OSOSS, gepresenteerd onderzoek naar de financiële aspecten van een migratie naar open source niet het eerste was. Een door professor Strikwerda geschreven rapport in het kader van hetzelfde onderzoek werd wel betaald, maar niet door het overheidsorgaan gepubliceerd.

Een ander onderzoek van de jurist en publicist De Pous werd ook afgekeurd. Volgens OSOSS was er niet veel aan de hand, omdat beide rapportage 'niet geschikt voor de doelgroep waren'. Voor de kamerleden Kees Vendrik (GroenLinks) en Arda Gerkens (SP) was dit aanleiding om opheldering van de minister te vragen.

Tegenstrijdigheden alom

In de antwoorden op de kamervragen legt minister Alexander Pechtold uit dat de studie van de Stichting Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam los staat van het werk van Strikwerda. 'Het gaat hier om twee geheel verschillende, los van elkaar staande onderzoeken', schrijft de bewindsman.

Deze uitleg staat haaks op de uitspraken van Strikwerda zelf en de Universiteit van Amsterdam. De laatste organisatie gaf na de onthulling in een reactie aan dat er was samengewerkt met de professor. Ook werd benadrukt dat de beide rapporten niet los van elkaar stonden. De teksten van beide onderzoeken hebben dan ook overeenkomsten in de tekst.

Een andere ogenschijnlijke tegenstrijdigheid is dat volgens Pechtold de onderzoeken geen antwoord op de onderzoeksvraag zouden geven, terwijl Strikwerda beweert dat hem verteld is dat zijn rapport niet geschikt voor de doelgroep zou zijn. De professor vertelde eerder dat de onenigheid begon toen hem gevraagd werd passages in de tekst te veranderen, waarbij de toonzetting in het voorwoord vooral de grootste boosdoener was. De hoogleraar weigerde de aanpassing op basis van het principe dat niet OSOSS, maar de consultant het verslag maakt.

De Pous

Ook de antwoorden over de vragen rond het onderzoeksrapport van jurist en publicist Victor de Pous staan haaks op wat De Pous zelf over zijn onderzoek zegt. Zo spreekt Pechtold over een brochure over de juridische aspecten van open source, terwijl De Pous tegenover Webwereld beweerde een onderzoek te zijn gestart waarvoor hij zelfs naar Japan reisde.

'Het uitbrengen van een handleiding onder verantwoordelijkheid van de overheid bleek op korte termijn niet haalbaar', schrijft de minister. Volgens de Pous was 'zijn tekst niet geschikt voor de doelgroep' en werd er daarom niets mee gedaan.

De kamerleden Vendrik en Gerkens waren wegens vakantie niet bereikbaar voor commentaar.