Apple zegt dat de tegenvallende resultaten het gevolg zijn van teruglopende consumentenverkopen en tegenvallende investeringen van de grafische sector. "Zoals velen in deze industrie zien wij dit kwartaal een terugloop in de verkoop. Als gevolg hiervan zal onze omzet zo'n 10 procent lager uitvallen dan voorzien. De winst zal daardoor iets teruglopen", aldus CEO Steve Jobs. De verwachting is dat de omzet zo'n 1,4 miljard zal bedragen. Eerder werd aangenomen dat deze 1,6 miljard zal bedragen. Aan de andere kant heeft Apple de productiekosten omlaag weten te brengen. De winstverwachting hoeft hierdoor maar marginaal bijgesteld te worden.