In juni vorig jaar bepaalde de Amerikaanse districtsrechtbank van Columbia dat Microsoft zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van de antitrustwetten door zijn monopolie op de markt van besturingssystemen te misbruiken. Dit oordeel blijft geldig, tot teleurstelling van Microsoft. Dit bepaalde het hooggerechtshof dinsdag. Als een verrassing komt het oordeel niet. Microsoft wilde dat het Hooggerechtshof de eerdere bevinding van zowel rechter Jackson als het beroepshof, dat Microsoft zijn machtspositie heeft gebruikt om concurrenten uit de markt te drukken, van tafel veegt. Juridische experts gaven het concern weinig kans omdat het beroepshof een unaniem oordeel heeft geveld. Microsoft hoopte dat de eerdere bevindingen ongeldig zouden worden verklaard nadat districtsrechter Thomas Penfield Jackson, die Microsoft schuldig achtte, eerder van de zaak werd gehaald. Jackson zou partijdig zijn geweest, zo vindt Microsoft. Jackson kwam in opspraak na opmerkingen tegenover journalisten over Microsoft. De antitrustzaak blijft in behandeling van een lagere rechtbank. Deze zal zich buigen over een remedie voor het geconstateerde misbruik door Microsoft van zijn monopoliepositie.