De bruto beloning van ict'ers is het afgelopen jaar met gemiddeld 3,5 procent gestegen. Binnen het mkb en de dienstensector is de stijging respectievelijk 5,2 procent en 5,4 procent relatief hoog.

Dit blijkt uit de jongste ICT Barometer van onderzoeksbureau Ernst & Young onder ruim 600 directeuren, managers en ict-ptofessionals.

Jacob Verschuur, directeur van E&Y, noemt de salarisstijging opmerkelijk in een tijd waarin een deel van de ict-diensten vanwege kostenbesparingen worden uitbesteed. Volgens de directeur is een waarschuwing dan ook op zijn plaats.

"Nederlandse ict-ondernemingen moeten ervoor waken zichzelf niet uit de markt te prijzen door te hoge salariskosten", licht Verschuur toe.

"Er moet een slimme combinatie worden gevonden tussen enerzijds een goede beloning en anderzijds het beste uit onze ict'ers halen op het gebied van kwaliteit en werklust. Daarbij moeten de werkgevers, de ict-bedrijven, geen angst vertonen voor lagelonenlanden maar boven op de klant zitten."