Gevalletje noodklok bij de Amerikaanse luchtmacht. Een uitgelekte interne memo van de U.S. Air Force rept van een nijpend tekort aan mankracht bij drone-missies. Het aantal onbemande vliegtuigjes, onder meer gebruikt bij militaire operaties in Irak en Syrië, is vanwege de populariteit in het Pentagon dusdanig gegroeid dan niemand ze meer kan begeleiden, onthult The Daily Beast, die schrijft dat te veel missies met te weinig 'piloten' een bedreiging vormen.

Breekpunt bereikt

"We zitten al een lange tijd op het breekpunt", waarschuwt een topambtenaar binnen de U.S. Air Force. "Wat wel anders is, zijn de tijdelijke oplossingen die niet langer meer werken." De luchtmacht zien idealiter een ratio van 10 werknemers per dronemissie bij normale omstandigheden en 8,5 in noodgevallen. Dat wordt dus nu al niet gehaald.

Om toch aan de eisen van het Pentagon te voldoen worden er nu operators van de opleidingen gehaald en ingezet. Wat er voor zorgt dat de training-eskadrons zelf met grote tekorten zitten en onder druk komen te staan. Overwerkte medewerkers missen ondertussen de belangrijke trainingen die hun carrière juist moeten bevorderen. De luchtmacht zou het Pentagon daarom al hebben gevraagd zijn eisen te heroverwegen.