Providers Ziggo, Vodafone, Tele2 en CAIW moeten hun database met naam, telefoonnummer, adres en huisnummer, postcode en woonplaats van klanten onder “non-discriminatoire, billijke en kostengeoriënteerde voorwaarden” beschikbaar stellen aan de Belgische telefoongidsexploitant European Directory Assistance.

Europa één markt

Dat beslist telecomwaakhond ACM besloten in het geschil tussen het Belgische concern en de Nederlandse telco’s. Die weigerden toegang tot de database, omdat dit alleen voor binnenlandse telefoongidsen is bedoelt.

Maar na advies concludeert ACM dat de regels opgaan voor de gehele Europese markt. “In Europees verband is deze lijn, in overleg met de telecomtoezichthouders verenigd in BEREC, bekrachtigd, omdat het uitwisselen van gegevens ten behoeve van dergelijke diensten goed is voor de Europese interne markt.”

De regels hiervoor zijn vastgelegd in het ‘Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen’, kortweg BUDE genoemd.

Toestemming van klanten nodig

Ook waarschuwt ACM dat de providers de toestemmingsvereiste voor opname in dergelijke gidsen goed moet regelen. “In verband met de privacywetgeving is het hierbij van belang dat deze abonnees aan Vodafone toestemming hebben gegeven voor gebruik van hun gegevens voor (buitenlandse) telefoongidsen en/of nummerinformatiediensten.”