De totale omzet in online consumentenbestedingen is vorig jaar in vergelijking met 2008 met 17 procent gestegen tot 6,4 miljard euro. Dat blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor 2009-2, het halfjaarlijkse onderzoek naar online consumentenbestedingen door Blauw Research in opdracht van Thuiswinkel.org.

De omzet van de totale detailhandel is in 2009 gedaald met 4,9 procent (bron: CBS). Volgens Thuiswinkel.org-directeur Wijnand Jongen neemt online shopping een steeds grotere plaats in binnen de totale detailhandel. Deze markt is inmiddels goed voor 7 procent van de totaalomzet.

De groei van de online consumentenbestedingen komt vooral doordat online shoppers meer bestellingen online gaan doen en daardoor meer gaan besteden.

Reizen en verzekeringen

De helft van de online omzet wordt behaald door de drie grootste segmenten. Naast reizen en zerzekeringen is dat telecom met een omzet van 766 miljoen euro, een plus van 11 procent,

De online omzet in het segment telecom is in dit jaar voor het eerst in volle omvang gemeten: toestellen en de waarde van de nieuw afgesloten abonnementen.

Online diensten

Volgens Jongen wordt 54 procent van de online consumentenbestedingen uitgegeven aan producten, de rest gaat naar diensten. De online diensten groeien met 18 procent iets harder dan de producten (plus 16 procent). De groei in omzet voor producten is opvallend omdat in de fysieke detailhandel met name non-food te maken heeft met een omzetdaling die door het CBS werd becijferd op min 7,4 procent.

Consumenten zijn vooral (zeer) tevreden over het gemak van thuis bestellen, wat ook als belangrijkste voordeel wordt genoemd door tweederde van de online shoppers. De sterke groei van iDEAL heeft ook een positief effect op de markt. Intussen betaalt 47 procent de consumenten zijn aankoop via iDEAL, een groei van 8 procent ten opzichte van de vorige meting.

De ruimte tussen de digitale winkelstraat en de fysieke winkelstraat wordt voor consumenten steeds kleiner. De traditionele retailers, die zich ook steeds meer als e-tailer op stellen, dragen daaraan bij.

Multichanneling

Online winkelen groeit nog steeds, al is die wel iets minder groot dan enkele jaren geleden. Volgens Blauw Research mogen we nog steeds ‘double digit’ groeicijfers verwachten. Inmiddels wordt ruim 40 procent van alle retail aankopen in meer of mindere mate beïnvloedt door het web.

Internet wordt steeds belangrijker en dat zal in de komende jaren nog verder toenemen. Het slim en optimaal inzetten van verschillende kanalen (meer multichanneling) kan consumenten sneller verleiden tot het doen van een aankoop, en dat zorgt voor een verdere groei van de thuiswinkelmarkt.

Naar verwachting zal de omzet in deze sector dit jaar uitkomen op ongeveer 7,3 miljard euro, een groei van 15 procent.

Bron: Channelworld.nl