In een adviesrapport aan de Europese Commissie pleit de telecomsector ervoor om meer mogelijkheden te krijgen om meer omzet te draaien en winst te kunnen boeken. Daarnaast willen ze meer vrijheid om in de kosten te snijden. Alleen zo kunnen ze in de komende tien jaar 300 miljard euro investeren in sneller en breder beschikbaar mobiel breedband in Europa.

Zoals eerder deze week bleek, willen de operators de aanbieders van “zware content" zoals Google laten betalen voor het gebruik van hun mobiele netwerken. Google was bij de samenstelling van het rapport betrokken, net als Facebook, maar opvallend genoeg zijn beide namen niet meer te vinden onder de aanbevelingen in het eindrapport, zo merkt The Financial Times fijntjes op. De krant trekt de conclusie dat de onderlinge verhoudingen tussen de telecomsector en de Amerikaanse techbedrijven onder druk staan.

Ben Verwaayen, de ceo van Alcatel-Lucent, heeft het rapport aangeboden aan Eurocommissaris Neelie Kroes. Dat bedrijf nam samen met het Franse mediaconglomeraat Vivendi en Deutsche Telekom het voortouw in de samenstelling van het rapport, waar verder veertig andere bedrijven (telecom, contentaanbieders en ict-leveranciers) aan deelnamen.

Elf aanbevelingen

In het rapport staan in totaal elf aanbevelingen. Een ervan is het verminderen van het reguleren van de telecomsector. Een ander is het beschikbaar stellen van publiek geld om infrastructuur aan te leggen in gebieden in Europa waar het voor de telco's niet zo interessant is om zelf geld in te investeren. Ook moet het makkelijker worden fusies of overnames mogelijk te maken.

Meest controversiële punt blijft het zoeken naar nieuwe omzetstromen zoals het laten betalen voor gebruik van de mobiele infrastructuur door aanbieders. De telco's klagen al jaren over de toename van zwaar internetverkeer zoals video (YouTube). De directeuren van Vodafone, Telefonica, France Telecom en Telecom Italia hebben al diverse malen geopperd aanbieders te laten betalen om zo investeringen in mobiel internet mogelijk te maken.

Investering van 290 miljard

De Europese Commissie wil dat meer dan de helft van alle Europeanen in 2020 beschikt over toegang tot mobiel internet met downloadsnelheden van 100 megabit per seconde (Mbps). De ondergrens moet voor iedereen liggen op 30 Mbps. Berekend is dat daarvoor een investering nodig is van 290 miljard euro. In het rapport dat nu is uitgebracht, wordt gesteld dat dat bedrag kan worden gereduceerd tot 80 miljard als er diverse kostenbesparende maatregelen worden getroffen.

Zoals toestemming om de ondergrondse pijpleidingen van kabeltelevisiemaatschappijen en energiebedrijven te gebruiken om glasvezel aan te leggen. Verwacht wordt dat kabelmaatschappijen hier afwijzend tegenover staan en dus vraagt de telecomsector aan de Europese Commissie en nationale regeringen om de kabeltv-sector hierin te verplichten.