Tele2 spande een kort geding aan tegen de Staat omdat er volgens het bedrijf sprake was van ongeoorloofde verlaging van tarieven. Daarom eiste de operator dat de overheid de deal met KPN zou intrekken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is deze stap voor en gaat zich beraden over het gunningsbesluit, meldt het ANP. Het kort geding is dus van de baan.

Een woordvoerder van BZK bevestigt tegenover Webwereld dat de overheid gaat nadenken over het gunningsbesluit, maar schrijft nog geen nieuwe tender uit. "We beraden ons opnieuw op het voorgenomen gunningsbesluit naar aanleiding van nieuwe informatie die we deze week hebben gekregen over één van de inschrijvingen", legt de zegsman uit.

Vertrouwelijk

Verder wil BZK niet ingaan op de kwestie, omdat het om vertrouwelijke deals gaat. Ook een woordvoerder van Tele2 wil verder niet inhoudelijk ingaan op de zaak.

De gunning is onderdeel van OT2010, voluit Overheidstelecommunicatie 2010. Dat is een traject waarbij rond de 200 overheidsorganisaties van Rijk, provincie en gemeenten hun telecomvraag bundelen. Daarmee is tussen de 400 en 500 miljoen euro gemoeid en de vraag is opgedeeld in vijf kavels. Over twee kavels wordt gesteggeld waarvan de vaste telefonie er dus één is. Ook over de SMS-gatewaydiensten is een rechtszaak aangespannen. Die zaak dient komende donderdag