KPN daagde Tele2 vorige week voor de kortgedingrechter wegens een groots opgezette reclamecampagne in de landelijke dagbladen. Hierin vergeleek Tele2 zijn tarieven met de tarieven van KPN en gaf bovendien een 'prijsgarantie' af. Het gebruik van een prijsgarantie wekt naar het oordeel van de rechter verwachtingen die niet kunnen worden waargemaakt, zo meldt KPN. De rechter concludeert verder dat de vergelijking die Tele2 in de advertentie maakt onvolledig en daardoor misleidend is. De door Tele2 gemaakte vergelijking zou een verkeerd beeld geven omdat onder andere de voordeelnummers van KPN buiten beschouwing waren gelaten. De bewuste advertentie mag dan ook niet verder worden gebruikt. Integendeel, Tele2 moet van de kortgedingrechter binnen één week na het vonnis een rectificatie van hetzelfde formaat en kleurstelling op laten nemen in de grootste landelijke dagbladen. Het is niet voor het eerst dat KPN en Tele2 tegenover elkaar staan vanwege al dan niet misleidende advertenties. In november vorig jaar moest Tele2 ook al een advertentie rectificeren. Tele2 is onbereikbaar voor commentaar.