Dat heeft OT2010, de Rijksorganisatie die de aanbesteding leidt, bekend gemaakt. Vorige week oordeelde het Gerechtshof in Den Haag dat de Nederlandse Staat rechtmatig mocht doorgaan met de aanbestedingsprocedure zoals die twee jaar geleden is ingezet. Daarbij kwam in eerste instantie KPN als goedkoopste inschrijver uit de bus, maar 's lands grootste telecombedrijf bleek onrechtmatig voordeel te hebben gehaald uit voorkennis.

De telefoniedienstentak van KPN bleek namelijk enkele dagen eerder op de hoogte van een door te voeren korting die KPN Wholesale wilde doorvoeren op het gebruik van de infrastructuur. Van de diensten van KPN Wholesale maakt ook de concurrentie, zoals Tele2, gebruik, maar die werden te laat van die korting op de hoogte gesteld. KPN schreef in op de Rijksbrede vaste telefonie met de korting erin verwerkt, terwijl Tele2 die korting niet meetelde omdat het simpelweg daarvan niet op de hoogte was.

Twee jaar lang juridische procedures

Dat leidde tot diverse juridische procedures tussen KPN en de Staat en Tele2 en de Staat. Uiteindelijk overwoog OT2010, een hernieuwde aanbestedingsprocedure te starten, maar daar is nu van afgezien. Doordat KPN onder dwang van toezichthouder OPTA het bod op de vaste telefonie moest intrekken, is nu Tele2 de meest voordelige aanbieder. OT2010 verwacht al op korte termijn de definitieve ondertekening van het contract met Tele2.

KPN zegt "kennis te hebben genomen" van het "al eerder bekende voornemen" van OT2010 om de vaste telefonie aan Tele2 te gunnen. "Er is nog een aantal (juridische) stappen mogelijk", zegt woordvoerder Simona Petescu. "Wij beraden ons daarop, maar hebben nog geen beslissing genomen over vervolgstappen."