Alhoewel telecomtoezichthouder OPTA de afgelopen vier jaar over het algemeen goed heeft gefunctioneerd, hebben marktpartijen kritiek op de strategie en werkwijze van de organisatie. Dit concluderen onderzoekers van Berenschot, TNO en Kwink Groep in de vierjaarlijkse evaluatie in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Zakelijke telefoniemarkt op slot

De waakhond houdt zich te veel bezig met consumentenbescherming en laat daarmee de oren hangen naar politieke sentimenten, vinden veel geënquêteerde bedrijven. Dat gaat dan onder meer over spambestrijding, een taak die OPTA zeer voortvarend heeft opgepakt.

Er is één gebied waar de waakhond gefaald heeft om de markt vlot te trekken: zakelijke vaste telefonie. Hier is het marktaandeel van KPN 'onveranderd hoog gebleven' (70 tot 80 procent) en hebben de maatregelen van OPTA 'onvoldoende effect gehad', constateren de onderzoekers. Bij andere sectoren is er wel meer concurrentie, mede dankzij de OPTA.

Marktpartijen hebben vooral kritiek op de werkwijze van de waakhond en stellen dat OPTA te weinig doet met de standpunten en argumenten van de betrokken partijen en eisen meer inspraak.

Kritiek is logisch

Een woordvoerster van de OPTA vindt het eigenlijk logisch dat er geklaagd wordt. "Als je een onafhankelijke toezichthouder bent dan ontkom je er niet aan dat iedereen klaagt."

Bovendien stelt de organisatie dat aan veel van de kritiekpunten wordt gewerkt. Zo zijn er inmiddels aanvullende maatregelen genomen voor de zakelijke telefoniemarkt, onder meer de verplichting van KPN tot wederverkoop van telefoonaansluitingen die veel bandbreedte aankunnen.

Daarnaast doet OPTA zijn best om betrokken bedrijven meer te betrekken bij de invulling van beleidsregels. "Dit jaar is OPTA intensief bezig met Industry Groups om eerder besloten regelgeving in te vullen en uit te voeren," verdedigt de woordvoerster. Bedrijven werden sowieso altijd al gevraagd ter consultatie vooraf aan een besluit.

Niet teveel betrokkenheid

Aan de andere kant wil OPTA ook niet om de haverklap met iedereen om de tafel zitten, omdat dit de zelfstandigheid van de waakhond kan ondermijnen. "Te grote betrokkenheid kan OPTA immers maken tot een vraaggestuurde organisatie vanuit de belangen in de markt. Wij luisteren goed naar de markt, maar voor een effectieve en efficiënte uitvoering van onze wettelijke taken is het noodzakelijk dat OPTA zelfstandige afwegingen maakt en blijft maken," schrijft OPTA-voorzitter Chris Fonteijn in een reactie aan staatssecretaris Heemskerk van EZ.

Over het algemeen is OPTA verguld met de evaluatie van de onderzoekers. "We zijn blij met het resultaat. Het is goed te lezen dat ons hard werken wordt erkend en dat we als goede toezichthouder te boek staan," aldus de woordvoerster. Begin dit jaar werd de toezichthouder al uitgeroepen tot één na beste van Europa.