Informeel hoort OPTA nog wel dat er schaarste is aan interconnectieverbindingen, die de koppeling vormen tussen de netten van de diverse telecombedrijven. Bij de meest recente officiële inventarisatie, eind november, meldde echter geen van de marktpartijen problemen met interconnectie. Sinds april dit jaar zijn er bij de telecomwaakhond ook geen geschillen meer over interconnectie ingediend. "OPTA sluit niet uit dat de informatie over het al dan niet bestaan van schaarste wordt beïnvloed door de stand van de partijen onderling," schrijft de telecomautoriteit in een persbericht. Daarom heeft OPTA brieven gestuurd naar alle marktpartijen waarin zij zegt 'voorlopig af te zien van maatregelen waarbij alleen KPN wordt gedwongen tot levering van de gevraagde interconnectieverbindingen'. Volgens ingewijden zou KPN haar concurrenten beter behandelen als er beloofd wordt geen klachten in te dienen bij OPTA. Dat zou de geluiden over schaarste in de wandelgangen tegenover de windstilte in het officiële circuit verklaren. OPTA zegt zelf ook 'tegenstrijdige informatie te ontvangen'. In haar brief aan de telecombedrijven moedigt OPTA de ondernemingen aan onderling beter overleg te plegen over de schaarsteproblematiek, die volgens de telecomautoriteit dus wel degelijk nog bestaat. Afspraken over het afhandelen van elkaars telefoonverkeer zouden het voor de KPN-concurrenten makkelijker maken snel in te spelen op vragen van hun klanten. Bovendien zou zo 'hamstergedrag' worden voorkomen, het fenomeen waarbij telecombedrijven te veel interconnectieverbindingen bestellen. Mochten de telecombedrijven weigeren met elkaar om de tafel te gaan, dan overweegt OPTA maatregelen die ertoe moeten leiden dat de bedrijven daadwerkelijk sluitende afspraken maken.