Het Franse plan om recidiverende piraten van het internet te knikkeren is helemáál niet afgeschoten. Het telecompakket geeft lidstaten namelijk wel degelijk de mogelijkheid aan internetproviders om te gaan controleren welke software een consument downloadt en wat de inhoud daarvan is. Dit 'tast het vrije internet aan'.

Dat stelt GroenLinks naar aanleiding van het omvangrijke telecompakket dat gisteren door het Europese parlement werd geloodst. De meeste media schrijven dat met het aannemen van het pakket het omstreden ´three strikes you´re out´-plan van Sarkozy de genadeklap is toegediend.

Fundamentele rechten

Er is namelijk een belangrijk amendement, nummer 138, aangenomen in het rapport van Trautmann dat bepaalt dat er 'geen beperkingen mogen worden opgelegd op de fundamentele rechten en vrijheden van eindgebruikers zónder een voorafgaande rechterlijke uitspraak'.

Dat is heel mooi, vindt GroenLinks Europarlementariër Kathelijne Buitenweg, maar er zijn legio andere bepalingen aangenomen die wél zagen aan de poten van een vrij internet en onafhankelijke providers.

Het 'plan Sarkozy' kan volgens haar dan ook doorgang vinden. "Franse Europarlementariërs hebben zich er hard voor gemaakt om controle te laten uitvoeren door internetproviders, terwijl de nieuwe telecomwetgeving hoort te gaan over consumentenbescherming. Helaas heeft het Europarlement dat niet tegen gehouden", aldus Buitenweg.

Dubieuze amendementen

GroenLinks ziet namelijk in een trits amendementen, vooral in het rapport van Harbour, de hand van de contentindustrie. Vooral daar waar de isp's een rol krijgen toegedicht in het voorlichten over én bepalen van wat legaal en illegaal is. "Is het aan providers om te bepalen wat legaal en illegaal is?", vraagt GroenLinks zich retorisch af.

Daarnaast zet amendement 193 van het rapport Harbour kwaad bloed bij de Groenen. De bepaling luidt: "Teneinde een achteruitgang van de dienstverlening en een vertraging van het verkeer over de netwerken te voorkomen, en om ervoor te zorgen dat de toegang van gebruikers tot inhoud of hun vermogen om inhoud te verspreiden of toepassingen en diensten van hun keuze te gebruiken, niet onredelijk wordt beperkt, kan een nationale regelgevende instantie richtsnoeren opstellen inzake minimumeisen voor de kwaliteit van de dienstverlening en, indien nodig, andere maatregelen nemen."

Volgens GroenLinks zet dit de deur open voor contentfiltering of afknijpen van verbindingen door providers.

Isp's geen politie

Buitenweg concludeert: "De controle van het internetverkeer op het illegaal downloaden van software of muziek moet aan de politie worden overgelaten. Ik hoop daarom dat lidstaten bij het implementeren van deze nieuwe regels niet in de verleiding worden gebracht om de inhoud van het internet te gaan filteren."

Het omstreden telecompakket gaat nu naar de lidstaten, maar zal volgend jaar nogmaals voor een 'tweede lezing' door het Europarlement moeten.