Ondanks bezwaren van verschillende commissarissen heeft de Europese Commissie ingestemd met het telecomplan van Neelie Kroes zonder verdere amendementen. Dat bevestigt de woordvoerder van Kroes tegenover Webwereld. Ook de omstreden regels over netneutraliteit zijn met grote meerderheid aangenomen, de rest werd unaniem goedgekeurd. Donderdag zal Kroes het pakket presenteren.

In strijd met grondrechten

Dinsdag bleek dat 8 á 9 commissarissen bezwaren hadden tegen het voorstel, vooral over netneutraliteit, of beter, het gebrek eraan. In het plan wordt netneutraliteit namelijk ondergeschikt gemaakt aan de vrijheid van internetproviders om per contract bepaalde websites, diensten of content voor te trekken. Het blokkeren van sites of diensten wordt weliswaar verboden, maar de door verschillende grote Europese telco’s gewenste aparte tolweg op het internet krijgt zo ruim baan.

Het directoraat Justitie stelde zelfs dat het op deze manier waarschijnlijk in strijd is met drie Europese grondrechten: menings- en informatievrijheid, bedrijfsvrijheid en de waarborg van consumentenbescherming voor EU-beleid. Maar een meerderheid van de 27 commissarissen is dus toch akkoord.

Europarlement zeer kritisch

Nadat Kroes het plan indient komt de bal te liggen in het Europarlement. Die toonde zich eerder al meermaals zeer kritisch over de halfslachtige netneutraliteit van Kroes. Dinsdag stelde GroenLinks nog dat het plan moest worden ingetrokken, maar dat station is reeds gepasseerd. Wel kan het Europarlement wijzigingen aannemen en afdwingen, al moet uiteindelijk ook de EC en de Raad van Ministers met het plan akkoord gaan.

De Europese fractie van D66 laat weten er “alles aan te doen” om daadwerkelijke netneutraliteit voor alle Europeanen te garanderen. Europarlementariër Marietje Schaake: “De wetten die we nu maken moeten toekomstbestendig zijn. We zien steeds meer deals tussen internetproviders en contentaanbieders. We moeten er nu voor zorgen dat deze deals de consument op lange termijn niet beperken in keuzevrijheid of in hun toegang tot informatie. Het is essentieel dat er geen misbruik van marktmacht kan worden gemaakt, en dat het publieke belang van een open internet niet wordt ondergesneeuwd”.