Dat stellen de Belgische onderzoekers Michel Walrave en Marijke de Bie. Zij hebben tweeduizend werkgevers en werknemers ondervraagd over het fenomeen telewerken. Vanuit huis werken verhoogt de productiviteit. Daarvan is 57 procent van alle Belgische telewerkers overtuigd. 39 Procent is van mening dat de productiviteit op afstand even groot is als op kantoor. En 4 procent denkt dat telewerkers op kantoor meer werk verzetten. Verder wordt door meer dan de helft van de ondervraagde telewerkers de balans tussen werk- en privé-leven positiever ervaren. 80 Procent vindt bovendien dat de stress vermindert door zo nu en dan van huis uit te werken. Tot slot draagt het bij aan het verminderen van het fileprobleem. Wel zijn werknemers bang om afgezonderd te raken van collega's. Negen van de tien werknemers zijn van mening dat het sociaal contact met collega's verwatert. Ook vrezen telewerkers dat ze door op afstand te werken de kans op promotie mislopen. Bedrijven die telewerken mogelijk maken, worden voor werknemers aantrekkelijker bevonden dan bedrijven die daar niet aan willen. Het grootste struikelblok voor werkgevers is dat veel functies zich niet lenen voor het werken op afstand. Ook het gebrek aan kennis over de voor- en nadelen vormen voor sommige ondernemers nog een hindernis. Doorgaans voeren grotere bedrijven de mogelijkheid tot telewerken sneller in dan middelgrote en kleine bedrijven.