De grootste online-dienst, America Online, probeert het met juridische middelen. AOL heeft onlangs drie spammers gedagvaard om ze te dwingen te stoppen met het sturen van junkmail naar haar leden. De drie bedrijven, IMS uit Knoxville, Tennessee; Gulf Coast Marketing uit Baton Rouge; Louisiana en TSF Marketing en TSF Industries of Riverside, Californië weigeren gehoor te geven de oproep van AOL. In plaats daarvan proberen ze juist de beveiligingen van AOL te doorbreken om nog meer junk mail te kunnen versturen. Het percentage aan spam in de postbussen van de AOL is groot: tussen de 5 en 30 procent van de dagelijks binnenkomende berichten is van adverteerders. Volgens een woordvoerder komen dagelijks meer dan negen miljoen berichten binnen die alleen maar reclame bevatten. Een van de bedrijven die AOL'ers bestookt, TSF Marketing, ging voor de jaarwisseling nog een stapje verder. Zij is een van de bedrijven achter de National Orginization of Internet Commerce (NOIC). Het NOIC dreigde vorige week vijf miljoen e-mail adressen van AOL-leden openbaar te maken als ze geen reclame meer mocht versturen naar AOL-leden. Zover is het echter niet gekomen. AOL blijft proberen de ongevraagde reclame te weren. "Wat we doen is de kwaliteit van het e-mail systeem hoog te houden. Veel gebruikers zitten niet te wachten op de ongevraagde berichten. Ons streven is te bereiken dat het sturen van junkmail volgens de wet strafbaar wordt. Dan kunnen we die bedrijven nog beter aanpakken", meent George Vradenburg van AOL. Hij vertelt ook dat AOL bezig is de druk op te voeren tegen bedrijven die e-mailadressen verzamelen en deze doorverkopen aan spammers. "We zijn van plan gerechtelijke stappen te nemen tegen dit soort bedrijven. Een van die bedrijven is Prime Data dat Stealth op de markt brengt, het programma om langs firewalls (netwerkbeveiliging) te komen. Stealth is eerste klas hacking software. Normaal gesproken kom je niet zomaar langs firewalls die juist bedoeld zijn om bepaalde gegevens af te schermen. Ze zijn dus illegaal bezig." In het nauw Spam vormt vaak een vervuiling van je postbus. Toch is er maar een doeltreffende manier om van de spam af te komen. Volgens analist Mark Levitt van International Data Corp uit Firmingham, Massachusetts is de Delete-toets is de enige oplossing. "Als mensen gewoon de producten niet kopen die aangeboden worden via e-mail en ze meteen als ze zo'n berichtje zien de delete-toets gebruiken dan is het snel afgelopen met deze bedrijven. Mensen zitten helemaal niet te wachten op de producten die aangeboden worden." Het aanpakken van spammers is niet eenvoudig voor providers. Levitt legt uit: "Als spammers in het nauw gedreven worden stoppen ze even en na verloop van tijd duiken ze opnieuw op onder een andere naam. Ik twijfel er dan ook aan of de wetgeving die op dit moment in de maak is wel voldoende tegenwicht kan bieden aan de spammers." Belangrijker is volgens hem dat e-mail gebruikers bekend raken met speciale programma's die junkmail uit je postbus kunnen weren. Daarnaast is het ook nog mogelijk om van de mailinglijsten verwijderd te worden. "Ik geef toe, dat is geen eenvoudige opgave. Maar het werkt wel." Een aantal Amerikanen heeft een actiegroep in het leven geroepen die de vele spamberichten moet tegengaan. De Coalition Against Unsolicited Commercial E-mail. Kort na deze oprichting vaardigde de Internet Engineering Task Force een gedragscode uit voor spammers en verspreidden ze een 'handleiding' over hoe je het best met spam om kan gaan. Wetgeving Niet alleen gedragscodes worden in de strijd geworpen. Inmiddels ligt er in de Verenigde Staten ook al diverse wetsvoorstellen klaar die het spammen tegen moet gaan. De Republikeinse afgevaardigde Chris Smith heeft een wet voorgesteld die het mogelijk moet maken junk e-mail strenger aan te pakken. Zijn principe is simpel: het is nu al verboden om per fax ongevraagd reclame te versturen. Dat moet dus ook voor e-mail gelden. De Republikeinse Senator Frank Murkowski introduceerde een wetsvoorstel waarbij spammers aan bepaalde eisen moeten voldoen voordat ze hun junk mail mogen versturen. Hij denkt daarbij een manier waarbij de verstuurders bijvoorbeeld hun mail moeten kenmerken als "advertentie". Providers kunnen dan software installeren die de gebruikers in staat stelt zich af te schermen van de junk mail met als subject "advertentie". In Californië is nu al een wet aangenomen die direct het spammen aanvalt. Inwoners van Californië kunnen nu gerechtelijke stappen ondernemen tegen mensen ongevraagd hun postbus vervuilen. Daarbij kunnen de boetes oplopen tot 500 dollar (een kleine 1000 gulden). In dit geval moet dan wel aangetoond kunnen worden dat het e-mail berichtje schade heeft veroorzaakt aan je computersysteem.