Deze wet maakt de weg vrij om Franse internetpiraten niet alleen te beboeten, maar ook hun internettoegang voor bijvoorbeeld een jaar te ontzeggen. Hiervoor is formeel wel permissie van een rechter vereist, maar geen uitgebreide rechtszaak waar de verdachte zich kan verdedigen of getuigen worden gehoord. Vorige week werd de laatste hand gelegd aan de wettekst.

Omstreden

Deze zogeheten 'ordonnance pénale', een strafrechtelijke verordening, is een compromis. Een eerdere versie van Hadopi vereiste überhaupt geen tussenkomst van de rechter. Een speciale overheidsorganisatie zou de bevoegdheid krijgen om na enkele waarschuwingen de internettoegang van illegale downloaders te blokkeren.

De wet heeft heel veel voeten in de aarde gehad en veel kritiek losgemaakt. De zogeheten 'three strikes'-wet wordt fel verdedigd door president Sarkozy, gesteund door de platenmaatschappijen en de filmindustrie. Volgens hun cijfers zou in de afgelopen zes jaar de waarde van de Franse muziekmarkt met vijftig procent zijn afgenomen.

Consumentenorganisaties zijn echter fel tegen. Zij wijzen erop dat de wet gebruikt kan worden om alle downloaders aan te pakken. Ook zou toegang tot het internet een fundamenteel grondrecht zijn.

Europarlement tegen

Dit voorjaar stemde het Europese parlement tegen het initiatief. Dat is gebeurd door een amendement aan te nemen dat de fundamentele rechten van internetters waarborgt. Over deze passage wordt in Brussel echter nog steeds gesteggeld.

Ook andere landen dubben over vergelijkbare anti-piraterijwetten. Zo lobbyt de Britse regering al een tijd voor een eigen variant van de 'three strikes' wet. Tot nog toe zonder succes. De Nederlandse regering is tot dusver tegen een dergelijke wet.