De winst van Dell kwam uit op 465 miljoen dollar, tegen een winst van 434 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. In het resultaat van vorig jaar zat overigens wel een eenmalige last van 105 miljoen dollar inbegrepen. Indien deze buiten beschouwing wordt gelaten, is sprake van een winstdaling. Dell voldeed met een winst per aandeel van 17 dollarcent aan de verwachting van analisten. De omzet daalde met 7 procent tot 8,06 miljard dollar. Dat was licht hoger dan de omzet van 7,98 miljard dollar waar analisten op hadden gerekend. Net als andere pc-producenten had Dell in het najaar gewaarschuwd voor tegenvallende resultaten, om de verwachting in de loop van het vierde kwartaal weer op te krikken. Dell schetste eenzelfde beeld van het kwartaal als Hewlett-Packard een dag eerder deed. De verkoop aan consumenten was sterk en droeg de resultaatontwikkeling. De omzet uit de verkoop van pc's voor thuisgebruikers steeg vergeleken met het voorgaande kwartaal met 40 procent tot 1,6 miljard dollar. Hewlett-Packard waarschuwde dat de opleving van de verkoop aan thuisgebruikers mogelijk tijdelijk van aard was en veroorzaakt werd door de feestdagen. Ook Dell verwacht dat de verkoop in het lopende kwartaal af zal zwakken. De pc-maker verwacht dat de winst daalt tot 342 miljoen dollar en de omzet met 3 tot 5 procent zal afnemen. Niettemin zei bestuursvoorzitter Michael Dell dat in het derde kwartaal vorig jaar de bodem is bereikt en dat een herstel van de economie aanstaande is. Hij waarschuwde echter dat het herstel slechts `geleidelijk en rustig' zal verlopen. Als signalen dat de computermarkt aantrekt noemde Dell een stijging van de prijzen voor DRAM-geheugen en LCD-schermen.