Stichting de Thuiskopie heeft de eerder dit jaar geuite dreigementen in daden omgezet. De organisatie sleept zowel de Staat der Nederlanden als de Stichting Overleg Nationale Thuiskopievergoeding (SONT) voor de rechter in een bodemprocedure.

De Thuiskopie eist onder meer dat de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) die een heffing op mp3-spelers en harddiskrecorders in de weg stonden, buiten werking worden gesteld en dat een dergelijke heffing alsnog wordt ingevoerd. Bovendien eist zij een schadevergoeding voor de misgelopen inkomsten, zo blijkt uit de dagvaarding.

Vlak voordat de Kamercommissie-Gerkens naar buiten kwam met een pakket adviezen dat onder meer het einde van de thuiskopieregeling bepleitte, liet de Thuiskopie op 29 mei een lijvige dagvaarding bezorgen bij zowel de Staat als bij de Stichting Overleg Nationale Thuiskopievergoeding, zo is nu bekend geworden. Pikant detail: de SONT deelt haar kantoor met Stichting de Thuiskopie.

Achter NORMA aan

Met haar actie treedt Stichting de Thuiskopie in de voetsporen van NORMA, de organisatie voor naburige rechten van artiesten en musici. Die startte in juni vorig jaar al een bodemprocedure tegen de Staat, na een eerder verloren kort geding. De argumenten zijn dezelfde: de verschillende AMvB's die het heffingensysteem hebben bevroren zijn onrechtmatig en moeten worden teruggedraaid.

Bovendien vraagt zij de rechter vast te stellen dat de Staat door deze handelwijze "schadeplichtig is jegens Stichting de Thuiskopie", dat de Staat niet bevoegd is "voorwerpen" aan te wijzen waarvoor een thuiskopievergoeding verschuldigd is of in ruimere zin te bepalen of een vergoeding al dan niet verschuldigd is.

De SONT wordt voor de voeten geworpen dat zij, ongeacht de maatregelen van de Staat, "al jaren geleden" een heffing op genoemde apparatuur had moeten vaststellen. Van deze Stichting wordt nu geëist dat zij, zodra hiervoor van overheidswege geen belemmeringen meer zijn, onmiddellijk zo'n heffing vaststelt en invoert.

Verbazing

Mr. Dirk Visser, advocaat en hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit van Leiden, is verbaasd over de actie van Stichting de Thuiskopie. "Van NORMA kan ik me die actie nog voorstellen, maar Stichting de Thuiskopie loopt daar in feite nu gewoon achteraan, terwijl ze naar mijn mening volgens haar eigen statuten niet eens gerechtigd is om zo'n actie te voeren. Bovendien komt het nogal vreemd over de instantie te dagvaarden door wie je bent aangewezen om heffingen te innen. Dat alles nog los van het feit dat de rechter hier in feite wordt gevraagd op de stoel van de wetgever te gaan zitten, hoewel er natuurlijk nog wel een aantal supranationale aangelegenheden in het geding zijn."

Visser vindt de thuiskopieregeling hoe dan ook niet meer van deze tijd en meent zelfs enig opportunisme te ontwaren: "Enerzijds strijkt men met genoegen de royalties op van betaalde muziekdiensten zoals iTunes die zonder de mp3-speler niet zouden bestaan, anderzijds wil men daarnaast ook nog eens dat de consument een heffing betaalt op diezelfde apparatuur waaraan de rechthebbende die royalties dankt".

Stichting de Thuiskopie was nog niet bereikbaar voor inhoudelijk commentaar.

Dagvaarding Thuiskopie