De Thuiskopie int de toeslag die consumenten moeten betalen voor blanco dvd's en cd's, als vergoeding voor het maken van kopieën van auteursrechtelijk beschermd werk voor eigen gebruik. Veel van het geïnde geld is echter nog niet uitgekeerd, zo meldt de Volkskrant. Zo had de stichting eind 2005 57 miljoen euro in kas. Daarvan is inmiddels nog 44 miljoen aan niet-uitbetaalde vergoedingen over.

De stichting verklaart nu bij monde van manager Hester Wijminga dat de stichting hoopt eind 2008 alle artiesten hun vergoeding alsnog te hebben uitbetaald. De Thuiskopie, die geld int namens tien verdeelorganisaties, waaronder Sena (muzikanten), Norma (acteurs) en Stemra (componisten en tekstdichters), zegt hard haar best te doen om buitenlandse en Nederlandse rechthebbenden die zich nog niet gemeld hebben te traceren.

Stichting de Thuiskopie ligt al langer onder vuur, onder meer omdat het de vergoedingen voor artiesten niet snel genoeg zou uitbetalen. Minister van justitie Ernst Hirsch Ballin wil via een algemene maatregel van bestuur nog dit jaar afdwingen dat het nog niet verdeelde geld wordt terugbetaald aan de fabrikanten van de blanco gegevensdragers, zo meldt de Volkskrant. Als het aan Wijminga ligt, krijgen de fabrikanten echter 'geen cent terug'.

Het voornemen van Hirsch Ballin is ook acteur Huub Stapel en fluitiste Berdien Stenberg in het verkeerde keelgat geschoten. Het door het tweetal opgerichte International Rights Distribution Agency, of IRDA, verwijt de Thuiskopie laksheid en onbekwaamheid en wil dat het geld alsnog aan de artiesten wordt overgemaakt. Tussen IRDA, tot 2003 ook één van de verdeelorganisaties, lopen nog verschillende civievele procedures waarin beide partijen geld van elkaar eisen.