Thuiskopie verwijt Opus dat deze zich bedient van een schijnconstructie om de thuiskopievergoeding te ontduiken. Opus biedt consumenten de mogelijkheid om via zijn website onder meer blanco cd-r's en dvd-r's te bestellen. Volgens de door Opus gehanteerde voorwaarden zou de consument de dragers in Duitsland bestellen en daarom zelf de thuiskopievergoeding moeten afdragen.

Opus moet in deze constructie echter worden aangemerkt als importeur en zou dus ook gewoon heffingen moeten afdragen, zo stelt de stichting die verantwoordelijk is voor het innnen van de heffingen op blanco beeld- en geluidsdragers.

Verder stelt de stichting dat de dragers feitelijk niet vanuit Duitsland, maar vanuit Nederland aan de consument geleverd worden. Vergelijkbare constructies die werden toegepast door de bedrijven Arenca en Storpro werden eerder dit jaar door de Nederlandse en Belgische rechter al ontoelaatbaar geacht.

Thuiskopie meent dat zij ook in de zaak tegen Opus voldoende bewijs heeft om aan te tonen dat Opus op grote schaal de verschuldigde thuiskopievergoeding ontdoken heeft. Thuiskopie vordert onder meer dat Opus een verbod opgelegd krijgt om deze constructie nog verder te hanteren en dat zij alsnog de achterstallige vergoedingen voldoet. De zaak dient begin september bij de rechtbank Den Haag.