De thuiskopieregeling zoals die sinds begin dit jaar geldig is, wordt ongewijzigd met twee jaar verlengd tot eind 2015. Dat maakt staatssecretaris Fred Teeven bekend (pdf).

Omstreden regeling verlengd

Sinds januari dit jaar is na veel gesteggel een aangepaste regeling ingevoerd, onder andere met heffingen op smartphones en tablets (2,50 of 5 euro) en 5 euro op pc’s en laptops. De ICT-branche en winkels klaagden over de regeling.

Het overlegorgaan tussen rechthebbenden en techindustrie, de SONT, wilde de heffingen voor 2014 en 2015 uitbreiden naar e-readers, vooral omdat dit een groeimarkt is en de opslagcapaciteit van e-readers sterk zou toenemen. Het kabinet is echter niet overtuigd. “Gelet op de geringe overschrijding van de heffingsplichtige minimumnorm en de onduidelijkheid van het onderzoek op het punt van heffingsvrije kopieën en opslagcapaciteit is besloten vooralsnog niet over te gaan tot invoeren van een heffing op e-readers.”

Gigabit wordt Gigabyte

Zoals beloofd heeft de regering wel een subtiele, maar cruciale blunder hersteld: in het vorige besluit stond de opslagcapaciteit op heffingsplichtige dragers in Gb (Gigabit) in plaats van GB (Gigabyte). Beiden zijn eenheden van opslagcapaciteit, echter Gigabit is acht keer kleiner dan Gigabyte.

Teeven schrijft nu: “Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de kennelijke verschrijving Gb te vervangen door GB conform het eerdere Besluit op hoofdlijnen van de SONT.”