De gedetailleerde prijzen zijn bekend gemaakt bij de publicatie van het nieuwe wetsvoorstel deze week. De zwaarste heffing zit op grote dragers als HDD-recorders die meer dan 160 Gig aan data kunnen opslaan, de smartphones met meer dan 16 Gig opslag, tablets met meer dan 8 GB en alle pc's en laptops. Die categorie gaat 5 euro extra kosten in de winkel.

De heffing is 2,50 euro voor de eerder genoemde elektronische apparaten met minder opslagruimte dan aangegeven. Daarnaast komt er een heffing van 2 euro op audio/videospelers met meer dan 2 GB opslag, daaronder wordt 1 euro extra op de prijs gedaan. Ook 1 euro wordt voortaan geheven op externe HDD's. DVD's en CD-R's gaan 3 cent duurder worden.

Thuiskopie wil 60 miljoen euro vangen

In juli lekte uit dat Stichting de Thuiskopie in 2013 voor 60 miljoen euro wil heffen op onder meer smartphones, tablets, pc's en geheugenkaartjes. Hardwaremakers steigerden, de echte 'kopieerschade' zou een fractie zijn. De nu bekend geworden prijzen zijn het resultaat van de onderhandelingen tussen staatssecretaris Teeven en de belanghebbenden in het overlegorgaan SONT. Daarnaast heeft de staatssecretaris dus besloten de thuiskopieheffing inderdaad uit te breiden naar alle mogelijke gegevensdragers.

De prijzen van de heffing gelden voor een jaar. De huidige regeling uit 2007 vervalt per 1 januari aanstaande. Teeven zegt dat doordat er steeds meer thuiskopieën worden gemaakt op andere dragers dan die in 2007 bekend waren, “de incasso van de stichting Thuiskopie een dalende trend" vertoont. “Om aan de voorwaarde van een billijke compensatie te blijven voldoen, is het noodzakelijk om de bevriezing van het stelsel te beëindigen en nieuwe heffingsplichtige voorwerpen aan te wijzen", schrijft het Kabinet in een toelichting op de wetswijziging. De oude geheugendragers, zoals analoge audio- en videocassettes. Ook geheugenkaarten, usb-sticks en spelcomputers vallen er niet onder.

E-readers zijn niet populair genoeg

Opmerkelijk is ook dat e-readers niet onder de regeling vallen. “De reden hiervoor is dat de SONT de omvang van het privékopiëren op e-readers thans nog als marginaal inschat en de markt voor e-readers - in tegenstelling tot bijvoorbeeld de markt voor tablets - nog in een pril stadium verkeert", meent Teeven naar aanleiding van het advies van de SONT.

Volgens het Teeven is uitbreiding van de Thuiskopieheffing nodig nadat er in de Tweede Kamer geen meerderheid was te vinden voor een downloadverbod van door auteursrecht beschermende werken “uit evident illegale bron". Nu de nieuwe regering op zoek gaat naar een betere regeling, is de huidige wetswijziging tijdelijk voor een jaar. De verwachting van het Kabinet is dat nieuwe besluitvorming over de toekomst van het stelsel in 2013 aan de rode komt.

Flinke administratie bijhouden

De importeurs en fabrikanten van de heffingsplichtige voorwerpen moeten nu opgave doen aan Stichting de Thuiskopie van het aantal van de door hen geïmporteerde of vervaardigde voorwerpen en op verzoek informatie te verstrekken “die nodig is voor het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de vergoeding", schrijft Teeven. Naar schatting treft de regeling 250 fabrikanten en importeurs. Het is aan de winkelketens en professionele wederverkopers om aan te tonen dat de heffing al door de fabrikant of importeur is betaald, zo staat opgenomen in de wetswijziging.

De Raad van State heeft zich in een advies zorgen gemaakt over de uitvoerbaarheid van de regeling, omdat de fabrikanten en importeurs, samen met de winkelketens, slechts maar een korte tijd voorbereidingen kunnen treffen; de regeling gaat immers al per 1 januari in. Maar het overleg met en binnen het overlegorgaan SONT verloopt nog niet soepel.

Bedrijfsleven houdt zich afzijdig

“De SONT heeft vanaf juni bij het bedrijfsleven aangedrongen op overleg over de uitvoerbaarheid van een nieuw stelsel", schrijft Teeven. “Helaas heeft het bedrijfsleven daar slechts beperkt gebruik van gemaakt. De partijen in de SONT kunnen de periode tot 1 januari 2013 gebruiken om nadere afspraken te maken over de uitvoering van de regeling. De voorzitter van de SONT heeft partijen gevraagd om daarover in december aan hem te rapporteren."

De Stichting Thuiskopie heeft bij Teeven bepleit de handhaving op de betaling van de heffing te versterken, maar Teeven voelt daar niets voor. Hij zegt dat er voldoende mogelijkheden bestaan om wanbetalers aan te pakken. Daarbij worden winkelketens en andere wederverkopers aansprakelijk gesteld als zij niet kunnen aantonen dat de heffing al is betaald door de fabrikant of de importeur.