In een gezamenlijke brief vragen de brancheorganisaties STOBI, FIAR en ICT-Office en de Consumentenbond de Tweede Kamer om de invoering van nieuwe thuiskopieheffing te voorkomen. Zij willen dat de Tweede Kamer de minister vraagt om deze producten te schrappen van de lijst met voorwerpen die voor een heffing in aanmerking komen.

Losse geheugenkaartjes worden steeds vaker gebruikt in auto's, elektronische fotolijstjes en agenda's, mobiele telefoons, digitale camera's en speelgoed. "De thuiskopievergoeding is bedoeld als compensatie voor auteursrechthebbenden in het geval dat consumenten voor persoonlijk gebruik een kopie maken van auteursrechtelijk beschermd werk, indien de auteur schade lijdt", zo stellen de drie brancheorganisaties en de Consumentenbond. Zij noemen het dan ook 'ridicuul' dat er een thuiskopievergoeding van vijftien cent voor betaald moet worden.

AMvB

De minister van Justitie kwam in december met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) om de voorwerpen aan te wijzen waarop thuiskopievergoeding rust. Deze AMvB moest de thuiskopieheffing op mp3-spelers en dvd-recorders van tafel vegen.

De AMvB ontneemt de SONT tot 1 januari 2008 de bevoegdheid om voorwerpen aan te wijzen voor een heffing. De SONT blijft wel verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de heffing. De brancheorganisatie benadrukken dat de AMvB niets verandert aan de werkwijze van de SONT. "Criteria waarmee de hoogte van een thuiskopieheffing bepaald kunnen worden ontbreken nog volledig", aldus de brancheorganisaties. Uitfasering is volgens hen dan ook de enige echte oplossing voor dit 'falende systeem'.

"Het is natuurlijk een stap voorwaarts dat de SONT niet meer kan bepalen welke productsoorten er op de lijst komen te staan", zo stelt Ted van Hintum van ICT-office, "maar het kwaad zit hem natuurlijk in goederen die al op de lijst staan."

Voorbarig

De directeur van Stichting de Thuiskopie, André Beemsterboer vindt de reactie van de brancehorganisaties en de Consumentenbond te voorbarig. "Wij hebben eerste voorstellen voor vergoedingen gedaan mét een uitnodiging aan de industrie om daarover van gedachten te wisselen", zo stelt hij. "Onze voorstellen zijn gebaseerd op gezamenlijk onderzoek naar het gebruik van deze kaarten door de consument." Volgens Beemsterboer wordt 20 procent van de usb-sticks gebruikt om auteursrechtelijk beschermde werken te kopiëren. "Bij multimediakaarten ligt dat op 25 procent."

Beemsterboer vindt de bewering van de Consumentenbond dat de consument dubbel zou betalen door het gebruik van digitale beschermingsmaatregelen, zoals digital rights management (drm), onjuist.

"Er mag wat ons betreft best worden besproken of het niet redelijk is dat er een thuiskopievergoeding wordt geïntroduceerd. Die gesprekken vinden plaats in de SONT, die daarover in de loop van het jaar zal beslissen", aldus Beemsterboer.