Minister Hirsch Ballin van Justitie laat dit woensdag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Met het besluit van de minister om de producten te schrappen uit de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) komt er definitief geen heffing op usb-sticks en geheugendragers.

In de AMvB van 17 februari 2007 wordt bepaald op welke producten thuiskopieheffing opgelegd mag worden. Dit mag ook gaan om een nulheffing. De AMvB werd opgesteld naar aanleiding van de discussie of er een thuiskopieheffing moest komen op dvd-recorders en mp3-spelers. De minister besloot in die zaak de wens van de Tweede Kamer te volgen en heeft dvd-recorders en mp3-spelers niet opgenomen in de AMvB.

In eerste instantie waren usb-sticks en geheugenkaarten wel opgenomen in de AMvB. Momenteel wordt er over deze producten een nulheffing betaald. De SONT heeft enige tijd geleden aan haar achterban laten weten een heffing van vijftien cent voor deze producten te willen invoeren. Dit voorstel stuitte op veel verzet bij de elektronicabranche en de Consumentenbond. In een gezamenlijke brief aan de minister noemden zij het 'ridicuul' dat over deze producten een heffing betaald zou moeten worden.