De tien miljoen euro zijn bestemd voor het onderzoeksprogramma Gate (Game research for training and entertainment). Gate is een initiatief van het center for advanced gaming and simulation (AGS) dat deze maand wordt geopend. Het AGS is een samenwerking van de Universiteit Utrecht, TNO en de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten.

Het overheidsgeld wordt niet alleen gebruikt voor de ontwikkeling van computergames, maar ook voor simulatietoepassingen die worden gebruikt in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het onderwijs en de openbare dienstverlening.

Samen met enkele partnerbedrijven gaat het AGS 'virtuele werelden creëren met een zodanige mate van realisme, belevingswaarde, interactiviteit en intelligent gedrag van virtuele mensen dat nieuwe generaties trainingsvormen en entertainment mogelijk worden', zo schrijven de initiatiefnemers.

Verwacht wordt dat hiermee de Nederlandse gaming- en entertainmentindustrie een internationale voortrekkersrol gaat spelen. Het aantal toepassingen zal stijgen en de kosten van trainingssimulatie zullen hierdoor dalen, aldus het AGS.